Introduktion till Horizon Europe

18 november 2021 12:00 – 13:30 https://oru-se.zoom.us/j/62312916201

Lär dig mer om det nya Horizon Europe ramprogrammet för forskning och innovation.

Seminariet fokuserar på,

  • bakgrund och strategisk orientering
  • pelare 1 & 2
  • tips för att skriva ansökan

Riktat tillt:

  • Forskare som planerar EU ansökningar (som partner eller som koordinator)
  • Forskare som spanar efter finansieringsmöjligheter.
  • Nybörjare på EU-finansiering

Seminariet ges av Grants Office och hålls via nätet, länk skickas till dig som anmält dig senast dagen före seminariet.

Anmäl dig hos Grants Office.

Seminariet hålls på engelska om inte alla deltagare är svensktalande.