Kommunikationsplan och betydelse (impact)

01 december 2021 12:00 – 13:30 https://oru-se.zoom.us/j/68331189444

Om samhällelig betydelse (impact) och kommunikationsplanering för finansieringsansökningar.

För forskare som tänker ansöka om medel som kräver en kommunikationsplan och samhällelig impact.

Med Linda Harradine från kommunikationsavdelningen och Helena Melander Bergström från innovationskontoret.

Seminariet ges av Grants Office och hålls via nätet, länk skickas till dig som anmält dig senast dagen före seminariet.

Anmäl dig hos Grants Office.

Seminariet hålls på engelska om inte alla deltagare är svensktalande.