Research Professional, introduktion av Research Research

11 oktober 2021 12:00 – 13:00 https://oru-se.zoom.us/j/65835750362

För dig som vill använda Research Professional till att hitta utlysningar. Med Sofia Vilja från Research Research.

En representant från Researc Research som håller i databasen Research Professional håller en presentation om hur du kan använda databasen för att hitta finansieringsmöjligheter.

Seminariet ges av Grants Office och hålls via nätet, länk skickas till dig som anmält dig senast dagen före seminariet.

Anmäl dig hos Grants Office.

Seminariet hålls på engelska om inte alla deltagare är svensktalande.