Grant Writing humaniora och socialvetenskap

02 december 2021 12:00 – 13:00 https://oru-se.zoom.us/j/69556121144

Generell information om ansökningsskrivande och hur du hittar finansiärer.

Om det är relevant kommer Forte att användas som exempel, andra finansiärer kommer också att täckas in.

Målgrupp: forskare som vill börja skriva finansieringsansökningar.

Seminariet ges av Grants Office och hålls via nätet, länk skickas till dig som anmält dig senast dagen före seminariet.

Anmäl dig hos Grants Office.

Seminariet hålls på engelska om inte alla deltagare är svensktalande.