Tips på hur du skriver en populärvetenskaplig sammanfattning

02 maj 2022 15:15 – 16:00 ORU Innovation Arena, Labbet

Information från Kommunikation och samverkan.

Ingen föranmälan krävs. Kaffe serveras.
Informationen ges i första hand på svenska.
Vid frågor, vänligen kontakta This is an email address