MSCA-Funding

17 april 2024 12:15 – 13:30 Nova, N2045

Introduktion till finansieringsmöjligheterna inom Marie Skłodowska-Curie actions.

För dig som planerar att söka finansiering för doktorand, personligt utbyte eller rekrytering av post-doktor via MSCA.