This page in English

Ekonomiskt stöd för språkgranskning

Foto på en uppslagen bok med en gul överstrykningspenna och ett par glasögon.

Örebro universitetsledning har i anslutning till 2024 års budget beslutat att ej anslå medel till finansiellt ansökningsstöd och finansiellt språkstöd. Det innebär att forskare ej kan söka dessa stöd under 2024.

Örebro universitetsledning har i anslutning till 2024 års budget beslutat att ej anslå medel till finansiellt ansökningsstöd och finansiellt språkstöd. Det innebär att forskare ej kan söka dessa stöd under 2024. Medel beviljade under 2023 kommer att utbetalas under 2024.