Ekonomiskt stöd för språkgranskning

Du som är anställd vid Örebro universitet med minst 25 procents omfattning eller är forskarstuderande antagen vid Örebro universitet kan ansöka om ekonomiskt stöd för att få en artikel språkgranskad inför internationell vetenskaplig publicering.

Fyll i pdf-blanketten (on-line), skriv ut, skriv på, scanna in och skicka sedan till This is an email address.

Språkstödet hanteras av ekonomiavdelningen. Kontakta This is an email address. Notera att det är ditt ansvar att själv hitta språkgranskare.