This page in English

Ekonomiskt stöd för språkgranskning

Foto på en uppslagen bok med en gul överstrykningspenna och ett par glasögon.

Du som är anställd vid Örebro universitet, minst 25 procents, eller är forskarstuderande antagen vid Örebro universitet kan ansöka om ekonomiskt stöd för att få en artikel språkgranskad inför internationell vetenskaplig publicering.

För att ansöka om Ekonomiskt stöd för språkgranskning (språkstöd) fyller du i detta webbformulär (skickas med automatik till registrator). Språkstödet hanteras av ekonomiavdelningen. Kontakta This is an email address. Notera att det är ditt ansvar att själv hitta språkgranskare.

Ansökan

Artikeln är bifogad