Är mitt konstnärliga arbete granskat/refereed?

Ett granskat arbete, peer review, är ett arbete som av andra experter inom ditt område har bedömt som ett arbete av hög kvalitet. Detta är ofta vetenskapligt, men kan lika gärna vara konstnärligt. Mycket av det vi gör som musiker är redan granskat och det är delvis det vi lutar oss mot här. I konstnärlig kontext innebär peer-review granskning att man identifierar det omgivande kulturlivet som instans för kollegial granskning (refereed).

Som utgångspunkt för att en konstnärlig publikation/produktion ska kunna betraktas som kollegialt granskad så ska den ha vunnit erkännande inom det professionella konstnärliga fält som den tillhör. Den slår även fast att publikationen/produktionen ska ha förekommit i ett ”sammanhang där en peer-review-liknande bedömning kan förutsättas ha gjorts.”

Exempel på detta är:

  • Alla enskilda och institutionella projekt och konserter med direkt eller indirekt statligt, regionalt eller kommunalt stöd.
  • Alla skivutgivningar som fått fonogramstöd från Kulturrådet eller är utgiven på etablerat skivbolag, samt mindre skivbolag som ingår i paraplyorganisationer.
  • Konserter som spelas in och sänds av SR eller SVT.
  • Internationella produktioner och konstnärliga projekt.
  • Konserter och produktioner på internationella festivaler i Sverige och utlandet

Som framgår av detta omfattar det en ganska stor del av musiklivet. Denna typ av konstnärligt arbete/output kan betraktas som granskat. Om så är fallet så klicka då i rutan ”granskad”

Dock finns det givetvis musik av hög konstnärlig kvalitet som faller utanför dessa fördefinierade ramar. Klicka då i rutan ”ogranskad”.

Grundläggande kriterier:

  • Publikationen/produktionen ska vara av professionell kvalitet (detta innebär normalt medverkan av uteslutande professionella krafter; se Övrigt för undantag)
  • Produktionen ska vara nationell eller internationell och inte enbart av lokal karaktär
  • Produktionen ska ha genomförts (beställt verk framförts, engagemang fullföljts, etc.)
  • Vid Örebro Universitet anställd lärare/konstnär ska medverka i publikationen/produktionen i väsentlig funktion (t.ex. solist, ensembleledare, medlem i mindre ensemble, tonsättare, huvudrollsinnehavare, regissör, producent, ansvarig ljudtekniker); denna funktion ska tydligt framgå genom ex. bifogat programblad, videoinspelning, CD-booklet, utställningskatalog, tidningsartikel eller annan offentlig information om publikationen/produktionen
  • Publikationen/produktionen ska vara huvudsakligen av konstnärlig art (inte t.ex. föreläsning med musikinslag)

Vid arbeten som inte självklart faller inom ramen för “granskad” men som ändå kan anses uppfylla dessa kriterier finns en granskningskommitté med representanter från flera musikhögskolor som gemensamt prövar om arbetet kan betraktas som granskat.