Sökresultat

Ungefär 45 resultat (0,03 sekunder)

 • Bedömningsgrunder L-prov i Komposition till Mus...

  Musikhögskolan 1:2 Provbeskrivning och bedömningkriterier. LÖ2:3 Komposition Den sökande ska visa på • Färdigheter i komposition utifrån tekniska, konstnärliga och estetiska aspekter • Kunskap och ...
  https://www.oru.se/globalassets/oru-sv/institutioner/mh/dokument/fardighetsprov/provbeskrivning-och-bedomning-l2.3-komposition-musikhogskolan-i-orebro.pdf - 143kB
 • gehör layout provprov 2014

  Melodinotering 1! ! Melodinotering 2! ! Melodinotering 3! Melodinotering 4! ! Rytmnotering 1! Rytmnotering 2! Rytmnotering 3! ! ! Ackordlyssning 1! ! Ackordlyssning 2!! Ackordlyssning 3! Informatio...
  https://www.oru.se/globalassets/oru-sv/institutioner/mh/dokument/fardighetsprov/ovningsprov/provblanketter/informationsprov-musik-och-notbild.pdf - 158kB
 • Musik och notbild info 2015 facit layout

  sid : 1 6 Melodinotering 1! ! ! Melodinotering 2! ! ! Melodinotering 3! Melodinotering 4! ! Informationsprov, Musik och notbild Informationsprov, Musik och notbild, Musikhögskolan i Örebro, 2014 Ry...
  https://www.oru.se/globalassets/oru-sv/institutioner/mh/dokument/fardighetsprov/ovningsprov/facit/informationsprov-musik-och-notbild-facit.pdf - 185kB
 • konsertprogram_vt2019_webb.pdf

  & Musikhögskolan i Örebro, våren 2019 KONSERTER FÖRESTÄLLNINGAR 19 99 –20 ÅR–2019 Å Januari Tisdag 8 januari 19.00, Konsertsalen MED KAMMARMUSIKEN I FOKUS Studenter vid den konstnärliga kandidatutb...
  https://www.oru.se/globalassets/oru-sv/institutioner/mh/dokument/konserter/konsertprogram_vt2019_webb.pdf - 212kB
 • Satslära framsida

  Informationsprov, Satslära Uppgift 1. Tvåstämmighet ! ! ! ! ! Alternativ a/ jazz/pop-stil ! Alternativ b/ visstil Uppgift 2. Harmonisk analys !och ackordbakgrund ! Alternativ a/ jazzstil ! Alternat...
  https://www.oru.se/globalassets/oru-sv/institutioner/mh/dokument/fardighetsprov/ovningsprov/provblanketter/informationsprov-satslara.pdf - 202kB
 • Musiklära infoprov 2013.mus

  1. Tonnamn och oktavlägen! ! 2. Intervall! ! ! ! ! ! 3. Tonarter! ! ! ! ! ! 4. Taktarter! ! ! ! ! ! 5. Notvärden och pausvärden! 6. Ackord! ! Informationsprov, Musikhögskolan i Örebro 2014 Sid 1:3 ...
  https://www.oru.se/globalassets/oru-sv/institutioner/mh/dokument/fardighetsprov/ovningsprov/provblanketter/informationsprov-musiklara.pdf - 99kB
 • Satslära ackord jazz-pop facit.mus

  Uppgift 1. Tvåstämmighet! ! ! ! ! ! Alternativ a/ jazz/pop-stil! ! Alternativ b/ visstil! ! Uppgift 2. Harmonisk analys !och ackordbakgrund! ! Alternativ a/ jazzstil! ! Alternativ b/ visstil! ! ! I...
  https://www.oru.se/globalassets/oru-sv/institutioner/mh/dokument/fardighetsprov/ovningsprov/facit/informationsprov-satslara-facit.pdf - 230kB
 • Riktlinjer lokala KMA stipendier 2018

  Riktlinjer för lokala stipendier från Kungliga Musikaliska akademien Kungliga Musikaliska akademiens lokala stipendium syftar till att främja unga musikstuderandes utbildning. Stipendiebeloppen kan...
  https://www.oru.se/globalassets/oru-sv/institutioner/mh/dokument/stipendier/riktlinjer-lokala-kma-stipendier-2018.pdf - 47kB
 • Musikpedagogik för lärare I ÄL - Infoblad VT19 ...

  Senast reviderad: 15 november 2018 Sida 1 av 2 Lärarutbildningen INFORMATIONSBLAD Verksamhetsförlagd utbildning, VFU Mål och innehåll Färdighet och förmåga Efter avslutad kurs ska studenten - kunna...
  https://www.oru.se/globalassets/oru-sv/utbildning/lararutbildning/vfu/kurser-och-vfu-schema/vt19/infoblad-vt19/musikpedagogik-for-larare-i-al---infoblad-vt19---mp9100.pdf - 171kB
 • folder-teaterpedagogprogrammet-180-hp.pdf

  örebro universitet Musikhögskolan – institutionen för musik, teater och bild kontakt Studievägledning Urban Tholén Telefon: 019-30 34 16 e-post: This is an email address Programansvarig Jens Remfeldt Te...
  https://www.oru.se/contentassets/45967878b22f442f846a7fe460b118fd/folder-teaterpedagogprogrammet-180-hp.pdf - 496kB
 • informationsprov-musiklara-facit.pdf

  1. Tonnamn och oktavlägen! ! 2. Intervall! ! ! ! ! ! 3. Tonarter! ! ! ! ! ! 4. Taktarter! ! ! ! ! ! 5. Notvärden och pausvärden! 6. Ackord! ! Informationsprov, Musikhögskolan i Örebro 2014 Sid 1:3 ...
  https://www.oru.se/globalassets/oru-sv/institutioner/mh/dokument/fardighetsprov/ovningsprov/facit/informationsprov-musiklara-facit.pdf - 330kB
 • Karta över Örebro universitets campus

  P x 1 x 2 NOVAHUSET FORSKAREN UNIVERSITETS- BIBLIOTEKET GYMNASTIK- OCH IDROTTSHUSET RÖDA PAVILJONGEN x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 1 x 1 TAXI TAXI TAXI TAXI TAXI TAXI x10 K ar ta : H ål lé n A rk ite k...
  https://www.oru.se/globalassets/oru-sv/om-universitetet/kartor/karta-orebro-sv.pdf - 425kB
 • D5 Program för olika begivenheter där Hagliden ...

  Sten Haglidens arkiv D5 Program för olika begivenheter där Hagliden medverkat eller deltagit eller hans verk framförts Begivenhet Medverkat, deltagit Datum År Anmärkning eller verk framförts De tio...
  https://www.oru.se/contentassets/bcfe2e6daccc4c58ad4e1e875d3f6a20/d5---program-for-olika-begivenheter-dar-hagliden-medverkat-deltagit-eller-hans-verk-framforts.pdf - 14kB
 • veksamhetsberattelse-2017-seniorum.pdf

  Bilaga 2 SeniORUm Verksamhetsberättelse 2017 Styrelsen för SeniORUm under 2017: Brith Ekeström ordförande, Gunnela Björk, Inger Karlsson, Ulla Moberg, Åke Pettersson, Kristina Törnquist Suppleanter...
  https://www.oru.se/globalassets/oru-sv/om-universitetet/seniorum/arsmote-2018/veksamhetsberattelse-2017-seniorum.pdf - 15kB
 • Inbjudan Lärarutbildardagen 2018

  FÖRSKOLA & SKOLA PÅ VETENSKAPLIG GRUND LÄRARUTBILDARDAGEN 2018 08:00–08:30 Registrering 08:30–09:10 Välkommen Johan Schnürer, rektor och Ann Öhman Sandberg, projektledare Framtidens lärarutbildning...
  https://www.oru.se/globalassets/oru-sv/utbildning/lararutbildning/vfu/ovrigt/inbjudan-lararutbildardagen-2018.pdf - 830kB