Sökresultat

Ungefär 30 resultat (0,05 sekunder)

 • Provschema_2020

  2020-02-18 _______________________________________________ Musikhögskolan, Örebro universitet, 701 82 Örebro http://www.oru.se/musik E-post. This is an email address Tel. 019-30 34 16 Tisdag 25 feb Kl 10.00 M354 ...
  https://www.oru.se/globalassets/oru-sv/institutioner/mh/dokument/fardighetsprov/provscheman/provschema-mt-prov-2020.pdf - 43kB
 • gehör layout provprov 2014

  Melodinotering 1! ! Melodinotering 2! ! Melodinotering 3! Melodinotering 4! ! Rytmnotering 1! Rytmnotering 2! Rytmnotering 3! ! ! Ackordlyssning 1! ! Ackordlyssning 2!! Ackordlyssning 3! Informatio...
  https://www.oru.se/globalassets/oru-sv/institutioner/mh/dokument/fardighetsprov/ovningsprov/provblanketter/informationsprov-musik-och-notbild.pdf - 158kB
 • Musiklära infoprov 2013.mus

  1. Tonnamn och oktavlägen! ! 2. Intervall! ! ! ! ! ! 3. Tonarter! ! ! ! ! ! 4. Taktarter! ! ! ! ! ! 5. Notvärden och pausvärden! 6. Ackord! ! Informationsprov, Musikhögskolan i Örebro 2014 Sid 1:3 ...
  https://www.oru.se/globalassets/oru-sv/institutioner/mh/dokument/fardighetsprov/ovningsprov/provblanketter/informationsprov-musiklara.pdf - 99kB
 • informationsprov-musiklara-facit.pdf

  1. Tonnamn och oktavlägen! ! 2. Intervall! ! ! ! ! ! 3. Tonarter! ! ! ! ! ! 4. Taktarter! ! ! ! ! ! 5. Notvärden och pausvärden! 6. Ackord! ! Informationsprov, Musikhögskolan i Örebro 2014 Sid 1:3 ...
  https://www.oru.se/globalassets/oru-sv/institutioner/mh/dokument/fardighetsprov/ovningsprov/facit/informationsprov-musiklara-facit.pdf - 330kB
 • detailed-program-v2.pdf

  Workshop on Financial Econometrics 2018 Program Overview Wednesday, Nov 7 09:00 – 09:30 Registration 09:30 – 09:35 Welcome 09:35-10.35 Keynote Lecture Prof. Gary Koop 10:35-10:50 Coffee Break 10:50...
  https://www.oru.se/contentassets/0852f83c073546438347c594e1d776c5/detailed-program-v2.pdf - 1MB
 • PowerPoint-presentation

  MIGRATION OCH VÅLD CROSSING BORDERS Könsbaserat våld i politik och praktik Musikhögskolan, Örebro universitet 28 november 2019 Rúna í Baianstovu, lektor i socialt arbete, JPS, Örebro universitet ru...
  https://www.oru.se/contentassets/6206d0ee34be4176a4592c9b3d1e931c/runa-baianstovu-drommar-om-frihet-och-trygghet.-migration-och-vald..pdf - 1MB
 • En forskningskonferens kring föräldraskap och föräldra-barnrelationen

  EN FORSKNINGSKONFERENS KRING FÖRÄLDRASKAP OCH FÖRÄLDRA-BARNRELATIONEN 4–5 JUNI 2018 MUSIKHÖGSKOLAN, ÖREBRO UNIVERSITET VÄLKOMMEN TILL Forskare, lärare och annan personal som är intresse- rade av fö...
  https://www.oru.se/contentassets/81a479b055614245a399eb02be7e590d/konferensinbjudan_foraldraskap_180604.pdf - 570kB
 • Framtidens lärarutbildning Progressrapport 2019 och plan för 2020

  ORU 2019/06474 Progressrapport 2019 och plan för 2020 Framtidens lärarutbildning 2019-12-05 1 1 Allmänt Syftet med denna progressrapport är att beskriva projektets allmänna status samt tillhandahål...
  https://www.oru.se/globalassets/oru-sv/strategiska-satsningar/framtidens-lararutbildning/progressrapport-2019-och-plan-for-2020-framtidens-lararutbildning.pdf - 479kB
 • Progressrapport Framtidens lärarutbildning halvårsavstämning 2019

  ORU 18-6356 Progressrapport, halvårsavstämning, 2019 Framtidens lärarutbildning 2019-06-04 1 1 Allmänt Syftet med denna progressrapport är att beskriva projektets allmänna status samt tillhandahåll...
  https://www.oru.se/globalassets/oru-sv/strategiska-satsningar/framtidens-lararutbildning/progressrapport-framtidens-lararutbildning-halvarsavstamning-2019.pdf - 329kB
 • Bilagor till rapporten Genomlysning av lärarutbildningen vid Örebro...

  Örebro universitet Bilagor till rapporten Genomlysning av lärarutbildningen vid Örebro universitet 2017-03-31 Bilaga 1: Vad tycker du om din lärarutbildning? – LUN-rapport 2016 Bilaga 2: Enkätrappo...
  https://www.oru.se/globalassets/oru-sv/strategiska-satsningar/framtidens-lararutbildning/bilagor-till-rapporten-genomlysning-av-lararutbildningen.pdf - 825kB
 • Satslära framsida

  Informationsprov, Satslära Uppgift 1. Tvåstämmighet ! ! ! ! ! Alternativ a/ jazz/pop-stil ! Alternativ b/ visstil Uppgift 2. Harmonisk analys !och ackordbakgrund ! Alternativ a/ jazzstil ! Alternat...
  https://www.oru.se/globalassets/oru-sv/institutioner/mh/dokument/fardighetsprov/ovningsprov/provblanketter/informationsprov-satslara.pdf - 202kB
 • Riktlinjer lokala KMA stipendier 2019

  Riktlinjer för lokala stipendier från Kungliga Musikaliska akademien Kungliga Musikaliska akademiens lokala stipendium syftar till att främja unga musikstuderandes utbildning. Stipendiebeloppen kan...
  https://www.oru.se/globalassets/oru-sv/institutioner/mh/dokument/stipendier/riktlinjer-lokala-kma-stipendier-2019.pdf - 44kB
 • Program - ORU-krimdagen 21 september 2016.

  Välkommen till: ORUkrim-dagen 2016 Tid och plats: Onsdag 21 September 2016 kl. 9.00 15.30 i Musikhögskolans Konsertsal, Campus Örebro universitet. Studenter, praktiker, forskare träffas och får til...
  https://www.oru.se/contentassets/7d95023d805842c088ba9ac24db462f0/program-orukrim-dagen-2016.pdf - 61kB
 • Provdagar Konstnärligt kandidatprogram v 9 2020

  2020-01-23 Provdagar v. 8/9 2020 – Konstnärligt kandidatprogram, Musikhögskolan, Örebro universitet Besked om klockslag för proven kommer i samband med mer detaljerat schema. Räkna dock med att sam...
  https://www.oru.se/globalassets/oru-sv/institutioner/mh/dokument/fardighetsprov/provscheman/provdagar-konstnarligt-kandidatprogram-v-9-2020.pdf - 35kB
 • linje-14-pilotprojekt-ak-4-6.pdf

  Linje 14: Pilotprojekt åk 4-6 Under vårterminen 2019 kommer Linje 14 att starta upp ett pilotprojekt för målgruppen mellanstadieungdomar (åk 4, 5 och 6). Projektet syftar till att få unga att få en...
  https://www.oru.se/contentassets/66ef9b96433941888bfcf827811a25a0/linje-14-pilotprojekt-ak-4-6.pdf - 569kB