Sökresultat

Ungefär 25 resultat (0,01 sekunder)

 • Bedömningsgrunder L-prov i Komposition till Musikhögskolan i Örebro

  Musikhögskolan 1:2 Provbeskrivning och bedömningkriterier. LÖ2:3 Komposition Den sökande ska visa på • Färdigheter i komposition utifrån tekniska, konstnärliga och estetiska aspekter • Kunskap och ...
  https://www.oru.se/globalassets/oru-sv/institutioner/mh/dokument/fardighetsprov/provbeskrivning-och-bedomning-l2.3-komposition-musikhogskolan-i-orebro.pdf - 143kB
 • konsertprogram_vt2019_webb.pdf

  & Musikhögskolan i Örebro, våren 2019 KONSERTER FÖRESTÄLLNINGAR 19 99 –20 ÅR–2019 Å Januari Tisdag 8 januari 19.00, Konsertsalen MED KAMMARMUSIKEN I FOKUS Studenter vid den konstnärliga kandidatutb...
  https://www.oru.se/globalassets/oru-sv/institutioner/mh/dokument/konserter/konsertprogram_vt2019_webb.pdf - 212kB
 • Satslära framsida

  Informationsprov, Satslära Uppgift 1. Tvåstämmighet ! ! ! ! ! Alternativ a/ jazz/pop-stil ! Alternativ b/ visstil Uppgift 2. Harmonisk analys !och ackordbakgrund ! Alternativ a/ jazzstil ! Alternat...
  https://www.oru.se/globalassets/oru-sv/institutioner/mh/dokument/fardighetsprov/ovningsprov/provblanketter/informationsprov-satslara.pdf - 202kB
 • gehör layout provprov 2014

  Melodinotering 1! ! Melodinotering 2! ! Melodinotering 3! Melodinotering 4! ! Rytmnotering 1! Rytmnotering 2! Rytmnotering 3! ! ! Ackordlyssning 1! ! Ackordlyssning 2!! Ackordlyssning 3! Informatio...
  https://www.oru.se/globalassets/oru-sv/institutioner/mh/dokument/fardighetsprov/ovningsprov/provblanketter/informationsprov-musik-och-notbild.pdf - 158kB
 • Musik och notbild info 2015 facit layout

  sid : 1 6 Melodinotering 1! ! ! Melodinotering 2! ! ! Melodinotering 3! Melodinotering 4! ! Informationsprov, Musik och notbild Informationsprov, Musik och notbild, Musikhögskolan i Örebro, 2014 Ry...
  https://www.oru.se/globalassets/oru-sv/institutioner/mh/dokument/fardighetsprov/ovningsprov/facit/informationsprov-musik-och-notbild-facit.pdf - 185kB
 • Musiklära infoprov 2013.mus

  1. Tonnamn och oktavlägen! ! 2. Intervall! ! ! ! ! ! 3. Tonarter! ! ! ! ! ! 4. Taktarter! ! ! ! ! ! 5. Notvärden och pausvärden! 6. Ackord! ! Informationsprov, Musikhögskolan i Örebro 2014 Sid 1:3 ...
  https://www.oru.se/globalassets/oru-sv/institutioner/mh/dokument/fardighetsprov/ovningsprov/provblanketter/informationsprov-musiklara.pdf - 99kB
 • Provdagar v19 2018

  Färdighetsprov till Ämneslärarprogrammet Musik, Musikhögskolan, Örebro universitet 2019 Onsdag 8 maj 2019 Gemensam samling, kl 09.00, Konsertsalen Musikhögskolan Samtliga L-prov afro Gemensam samli...
  https://www.oru.se/globalassets/oru-sv/institutioner/mh/dokument/fardighetsprov/provscheman/provdagar-v19-2019.pdf - 33kB
 • Riktlinjer lokala KMA stipendier 2018

  Riktlinjer för lokala stipendier från Kungliga Musikaliska akademien Kungliga Musikaliska akademiens lokala stipendium syftar till att främja unga musikstuderandes utbildning. Stipendiebeloppen kan...
  https://www.oru.se/globalassets/oru-sv/institutioner/mh/dokument/stipendier/riktlinjer-lokala-kma-stipendier-2018.pdf - 47kB
 • Satslära ackord jazz-pop facit.mus

  Uppgift 1. Tvåstämmighet! ! ! ! ! ! Alternativ a/ jazz/pop-stil! ! Alternativ b/ visstil! ! Uppgift 2. Harmonisk analys !och ackordbakgrund! ! Alternativ a/ jazzstil! ! Alternativ b/ visstil! ! ! I...
  https://www.oru.se/globalassets/oru-sv/institutioner/mh/dokument/fardighetsprov/ovningsprov/facit/informationsprov-satslara-facit.pdf - 230kB
 • folder-teaterpedagogprogrammet-180-hp.pdf

  örebro universitet Musikhögskolan – institutionen för musik, teater och bild kontakt Studievägledning Urban Tholén Telefon: 019-30 34 16 e-post: This is an email address Programansvarig Jens Remfeldt Te...
  https://www.oru.se/contentassets/45967878b22f442f846a7fe460b118fd/folder-teaterpedagogprogrammet-180-hp.pdf - 496kB
 • informationsprov-musiklara-facit.pdf

  1. Tonnamn och oktavlägen! ! 2. Intervall! ! ! ! ! ! 3. Tonarter! ! ! ! ! ! 4. Taktarter! ! ! ! ! ! 5. Notvärden och pausvärden! 6. Ackord! ! Informationsprov, Musikhögskolan i Örebro 2014 Sid 1:3 ...
  https://www.oru.se/globalassets/oru-sv/institutioner/mh/dokument/fardighetsprov/ovningsprov/facit/informationsprov-musiklara-facit.pdf - 330kB
 • Karta över Örebro universitets campus

  P x 1 x 2 NOVAHUSET FORSKAREN UNIVERSITETS- BIBLIOTEKET GYMNASTIK- OCH IDROTTSHUSET RÖDA PAVILJONGEN x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 1 x 1 TAXI TAXI TAXI TAXI TAXI TAXI x10 K ar ta : H ål lé n A rk ite k...
  https://www.oru.se/globalassets/oru-sv/om-universitetet/kartor/karta-orebro-sv.pdf - 425kB
 • D5 Program för olika begivenheter där Hagliden medverkat, deltagit ...

  Sten Haglidens arkiv D5 Program för olika begivenheter där Hagliden medverkat eller deltagit eller hans verk framförts Begivenhet Medverkat, deltagit Datum År Anmärkning eller verk framförts De tio...
  https://www.oru.se/contentassets/bcfe2e6daccc4c58ad4e1e875d3f6a20/d5---program-for-olika-begivenheter-dar-hagliden-medverkat-deltagit-eller-hans-verk-framforts.pdf - 14kB
 • Inbjudan Lärarutbildardagen 2018

  FÖRSKOLA & SKOLA PÅ VETENSKAPLIG GRUND LÄRARUTBILDARDAGEN 2018 08:00–08:30 Registrering 08:30–09:10 Välkommen Johan Schnürer, rektor och Ann Öhman Sandberg, projektledare Framtidens lärarutbildning...
  https://www.oru.se/globalassets/oru-sv/utbildning/lararutbildning/vfu/ovrigt/inbjudan-lararutbildardagen-2018.pdf - 830kB
 • veksamhetsberattelse-2017-seniorum.pdf

  Bilaga 2 SeniORUm Verksamhetsberättelse 2017 Styrelsen för SeniORUm under 2017: Brith Ekeström ordförande, Gunnela Björk, Inger Karlsson, Ulla Moberg, Åke Pettersson, Kristina Törnquist Suppleanter...
  https://www.oru.se/globalassets/oru-sv/om-universitetet/seniorum/arsmote-2018/veksamhetsberattelse-2017-seniorum.pdf - 15kB