Institutionen för Humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

CFS seminars autumn 2017

CFS Members: CFS Business Meeting before each seminar at 13:00-14:00 unless otherwise informed

 

September 5th, 14:15-16:00, room F2240
Relations of Fathering – Fadrandets relationer (in Swedish)
Tobias Axelsson, Gender Studies, ORU

September 26th, 14.15-16.00, room F2126
Elizabeth Ablett, Warwick University
Exploring the role of authenticity in the (re)production of masculinist institutional cultures in English political institutions

November 7th, 14.15-16.00, room F115
Workshop samarrangerad av CFS och Sveriges Genusforskarförbund
Vad står på spel när feministiska och andra maktkritiska forskare hotas?

Seminariet inleds med en paneldiskussion bestående av Fredrik Bondestam (Nationella Sekretariatet för Genusforskning), Mathias Ericsson (Göteborgs universitet), Charlotte Holgersson (Kungliga Tekniska högskolan) och Diana Mulinari (Lunds universitet). Därefter följer öppen diskussion.

Workshop co-organised by CFS and Swedish Association of Gender Research (in Swedish)
What is at stake when feminist and other power-critical researchers are threatened?

The seminar will be introduced by a panel discussion with Fredrik Bondestam (National Secretariat for GenderResearch), Mathias Ericsson (University of Gothenburg), Charlotte Holgersson (Royal Institute of Technology) och Diana Mulinari (Lund university), followed by open discussion.

November 21th, 14.15-16.00, room F2126
H2020 project GEDII – Gender Diversity Impact – Improving research and innovation through gender diversity
Ulf Sandström and Anne-Charlott Callerstig, Örebro University Gender Studies 

December 5th, - THE SEMINAR IS CANCELLED DUE TO ILLNESS!
Docent Margot Bengtsson, Lund University, presents her new book Feminism och psykologi (in Swedish) Seminar postponed to spring semester 2018!

Date to be announced
The Unknown Neighbour: On Gender Relations in Finland
Professor Liisa Husu and Professor Jeff Hearn, Gender Studies, Örebro University
(100 year Anniversary of Finland’s Independence 2017)