Institutionen för Humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

Administration på forskarnivå och forskning

Vi ger administrativt stöd till utbildning på forskarnivå, bland annat:

 • antagning och anställning och utbildningsbidrag till doktorander
 • hantering av individuella studieplaner
 • framtagande av kursplaner för kurser på forskarnivå 
 • rapportering av resultat
 • halvtids- och slutseminarier
 • spikning och disputation

Vi ger också stöd till forskningsämnen, forskningsmiljöer, forskargrupper, projekt och enskilda forskare vid Örebro universitet med bland annat:

 • stöd/koordinering vid externa ansökningar för medel och anslag
 • uppdatering av ämnets webbsidor, forskares forskningsprojekt/grupper och forskningsmiljöers webbsidor
 • administrering kring forskningskollegier /forskningsråd
 • stöd till högre seminarier
 • att koordinera mindre konferenser samt workshops
 • forskarskolor

Administratörer för forskarutbildning och forskning

Ingela Abramsson

Tjänstetitel: Utbildnings- och forskningsadministratör Organisation: Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

Profilsida: Ingela Abramsson

E-post:

Telefon: 019 303352

Rum: F2102

Ingela Abramsson

Kicki Ekberg

Tjänstetitel: Utbildnings- och forskningsadministratör Organisation: Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

Profilsida: Kicki Ekberg

E-post:

Telefon: 019 301233

Rum: F2101

Emilie Holst

Tjänstetitel: Utbildnings- och forskningsadministratör Organisation: Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

Profilsida: Emilie Holst

E-post:

Telefon: 019 303304

Rum: F2103

Emilie Holst