Institutionen för Humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

Genusforskning från Örebro syns i media

De senaste dagarna har flera av forskarna vid Örebro universitet uttalat sig om sin forskning i media.

Lena Gunnarsson

Lena Gunnarsson

Docent Lena Gunnarsson som tillsammans med docent Sofia Strid jobbar i forskningsprojektet ”Mellan relation och prostitution” där de undersöker så kallad sugardating uttalar sig i DN om siten Onlyfans: ” Det som förenar sugardejtning och Onlyfans med den ”normala” patriarkala världen är att tjejer och kvinnor får sitt värde utifrån hur de tillfredsställer mäns sexuella behov och att män generellt har större ekonomisk mak”, säger hon.

Maria Darwish som skriver en avhandling om ekofascism berättar i en intervju i landetsfria.nu om sin forskning och påpekar vikten av att miljöfrågor också handlar om rättvisa:  ”Det finns ett uttryck som jag gillar ”environmentalism without social justice is just gardening.”

Läs artiklarna här:

https://www.dn.se/kultur/onlyfans-prostitution-eller-porr-revolution/

https://landetsfria.nu/2021/nummer-204/ekofascism-med-rotter-i-djupekologin/