Institutionen för Humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

Internationella kvinnodagen

Dagen instiftades 1910 av den socialistiska organisationen Andra internationalen. Vid FN:s första internationella kvinnokonferens i Mexiko 1975 föreslog att en gemensam kvinnodag instiftas och detta godkändes 1977 av FN:s generalförsamling.

Ett filmteam samlade runt en filmkamera.

Från ”Kvinnor i svensk film”, av Maria Jansson, Louise Wallenberg och Ida Maria Börjesson. Fotograf: Johan Nykvist

I forskningsprojektet ”Kvinnor i svensk film”, lett av Maria Jansson, professor i genusvetenskap, och finansierat av Riksbankens jubileumsfond, gjordes en film där kvinnor som arbetar i filmindustrin berättar om sina erfarenheter. För att uppmärksamma Internationella kvinnodagen vill vi visa denna film som ett sätt att fira alla starka och kreativa kvinnor som på olika håll och olika sätt navigerar en värld än idag dominerad av en manlig norm.

Se filmen här