Institutionen för Humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

Vem orkar med riktiga relationer i framtiden?

Lena Gunnarsson

AI-drivna chatbottar som används som ”flickvänner” är ett av de mer kontroversiella användningsområdena för den nya AI-tekniken. Lena Gunnarsson jämför i Nerikes Allehanda romantiska AI-relationer med de ”flickvänsupplevelser” som blir alltmer efterfrågade inom sexindustrin.

"Att allt fler människor – främst män, men inte bara – söker känslomässig bekräftelse genom tekniken är en del av ett större mönster. I ett allmänt klimat av konsumism, effektivitetsiver och snabba kickar verkar allt fler uppleva äkta mellanmänskliga relationer som för krångliga och tungrodda. Verkliga relationer innebär både krav och en sårbarhet för den andres nycker. Mer bekvämt och mindre hotfullt då med en maskin till fullo designad för att behaga".

Läs resten av krönikan här.