Institutionen för Humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

Samtal om fredsfrämjande på ABF

Sanela BajramovićMaria JanssonMaria Jansson, professor i genusvetenskap, och Sanela Bajramović, historiker och lektor i pedagogik, deltar i samtal om hur fred kan främjas innan, under och efter väpnade konflikter. Samtalet äger rum på ABF Örebro den 22 februari kl. 18.00 och ingår i ABF:s serie Tankarnas trädgård i samarrangemang med Svenska freds.

Läs mer om arrangemanget här