Institutionen för Humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

Vanligt med sexuella trakasserier och våld mot yngre kvinnor visar ny undersökning

En bro i dimma. En kvinna går över bron.

Att gå ensam hem på kvällar och nätter är något många kvinnor undviker, visar undersökningen.

15 procent av kvinnorna i en ny stor undersökning uppger att de har utsatts för våld eller hot av en man det senaste året.
Mest utsatta är unga kvinnor. Över hälften av dem uppger också att de har utsatts för sexuella trakasserier under samma period.
– Det är helt klart en dyster bild, säger forskaren Sofia Strid.

Kvinnor mellan 18 och 24 år sticker ut i undersökningen.

Under de senaste tolv månaderna har 60 procent utsatts för sexuella trakasserier, att jämföra med 19 procent av samtliga kvinnor.

39 procent av de yngsta kvinnorna uppger att de har utsatts för hot, fysiskt våld och/eller sexuellt våld under det senaste året. Det kan jämföras med 15 procent för samtliga kvinnor i undersökningen.

– Studien visar att mäns våld mot kvinnor är omfattande i Sverige och att våldet utövas på många platser, i många relationer och från tidigt i kvinnornas liv. Av kvinnornas svar ser vi också att våldet har konsekvenser, för hälsan och för ens liv i vardagen, säger Sofia Strid, docent i genusvetenskap vid Örebro universitet.

Leder till hälsoproblem

Problem som huvudvärk, ont i magen, värk, trötthet och avsaknad av lust att göra saker är mer ofta förekommande hos utsatta kvinnor.

– Ju fler våldsformer som kvinnorna rapporterar om desto större inverkan på deras hälsa, såväl den fysiska som psykiska. Hotelser och sexuellt våld är också våldsformer med tydliga konsekvenser för ohälsan, säger Jenny Westerstrand, ordförande i Roks, Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige, och gästforskare vid Centrum för våldsstudier, Örebro universitet.

Underlaget till undersökningen är en enkätundersökning som genomfördes av statistikmyndigheten SCB under april till augusti 2021. 6 611 kvinnor i åldrarna 18 - 86 år bevarade enkäten, av de 14 967 som fått den. Det ger en svarsfrekvens på 44,2 procent.

Går inte hem ensam i mörker

Studien Kvinnors trygghet – ett jämställt samhälle fyllt av våld har genomförts i samarbete mellan Roks och Örebro universitet. Den är finansierad av Socialstyrelsen. Förutom Jenny Westerstrand och Sofia Strid har även Astrid Carsbring och Hans Ekbrand arbetat med studien.

Undersökningen visar också att en majoritet av kvinnorna är oroliga för att utsättas för våld av en okänd man. Var tionde kvinna har svarat att hon är så rädd för våld att hon inte går hem själv när det är mörkt.

–  Att kvinnors livsutrymme på detta sätt begränsas av oro och rädsla för mäns våld är ett allvarligt demokratiproblem, säger Jenny Westerstrand.