Institutionen för Humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

Uppsamlingsexaminationer inför HT23

Inför inför höstterminen 2023 erbjuds tillfällen för uppsamlingsexaminationer. Uppsamlingsexaminationen utgör det tredje examinationstillfället utöver ordinarie examination och omexamination.

För mer information om datum och anmälan gå in på respektive ämne nedan.

Ämnen

Engelska

Genusvetenskap

Kulturgeografi

Litteraturvetenskap

Medie- och kommunikationsvetenskap

Pedagogik

Retorik + samtliga kurser inom programmet för Språk, retorik och kommunikativt ledarskap

Samhällskunskap

Sociologi

Statskunskap

Svenska språket