Handelshögskolan vid Örebro universitet

Docenturföreläsning med Maira Babri

10 september 2024 10:00 – 10:45 N2045, Novahuset, Örebro universitet Öppet för alla

Ekonomie doktor Maira Babri, universitetslektor i företagsekonomi vid Handelshögskolan, ger sin docenturföreläsning på temat ”Perspectives from In-Between: Critical Views on Actors and Agency in the Name of Sustainable Organizing”

Föreläsningen ingår som ett lärarprov i ansökan om att bli antagen som oavlönad docent vid Örebro universitet.