This page in English

Handelshögskolan vid Örebro universitet

Forskning

Örebro universitet har medvetet valt en forskningsstrategi med gränsöverskridande vetenskapliga mötesplatser för att främja kreativitet.

Forskningen vid Handelshögskolan vid Örebro universitet bedrivs delvis ämnesvis, dels organiserad i tvärvetenskapliga grupper.