This page in English

Handelshögskolan vid Örebro universitet

Utbildning

Universitetsbiblioteket

Att läsa vid Handelshögskolan

Handelshögskolan vid Örebro universitet rymmer ämnen som kan läsas var för sig men som också har en naturlig koppling till varandra.

Handelshögskolan erbjuder kurser och program på både grundnivå och avancerad nivå inom ämnena Företagsekonomi, Informatik, Nationalekonomi och Statistik.

Våra ämnen går att läsa antingen inom program eller som fristående kurser. Utbildningen inom Handelshögskolan är över huvud taget mycket fritt upplagd och du som student gör själv dina val av vilka kurser och ämnen som du vill kombinera för din framtida examen. Ansökan till våra kurser och program görs via antagning.se.

Vi erbjuder även utbildning på forskarnivå inom alla ämnen; Företagsekonomi, Informatik, Nationalekonomi och Statistik. Utbildning på forskarnivå är den högsta utbildningsnivån inom det allmänna utbildningsväsendet. Information om kommande utbildningar på forskarnivå läggs upp på Örebro universitets hemsida. Vid ansökan till en utbildning på forskarnivå, vänligen använd blanketten för doktorandansökan som hittas här.