This page in English

Handelshögskolan vid Örebro universitet

Samhälle och näringsliv

Grupparbete

För Handelshögskolan vid Örebro universitet är samverkan med näringsliv, organisationer och myndigheter mycket centralt inom såväl utbildning som forskning.

För att våra studenter ska få en koppling mellan teori och praktik kännetecknas våra utbildningar av gästföreläsningar, studiebesök och caseuppgifter. Även PM, uppsatser och projektarbeten kopplas ofta till företag och organisationer i närområdet.

Samverkan är även en viktig del av vår forskning. Genom utbyte av idéer och problemställningar mellan forskare vid Handelshögskolan och representanter från näringsliv, organisationer eller myndigheter kan nya samarbeten uppstå, exempelvis i form av forskningsprojekt.