This page in English

Handelshögskolan vid Örebro universitet

Om oss

Studenter utanför Nova

Handelshögskolan vid Örebro universitet...

  • ...grundades 1991.
  • ...är ackrediterade av AACSB som är det största internationella ackrediteringsorganet i världen för utbildning inom ekonomi
  • ...utgör en del av Örebro universitet - ett av världens 400 främsta universitet enligt Times Higher Education World University Rankings 2020.
  • ...erbjuder utbildning inom fyra ämnen (Företagsekonomi, Informatik, Nationalekonomi och Statistik) som alla har bedömts ha "hög kvalitet" av Universitetskanslersämbetet.

Vår mission

Handelshögskolan vid Örebro universitet – 

Skapar kunskap och utbildar framtida professionella yrkesutövare för att möta utmaningar i näringsliv och samhälle.

Detta kännetecknas av:

  • ett vetenskapligt förhållningssätt till kunskapsutveckling
  • nära samverkan mellan lärare, studenter, näringsliv och samhälle
  • en öppen, kollegial och hållbar miljö

Vår verksamhet

För att uppfylla Handelshögskolans mission är det viktigt att våra utbildningar inom företagsekonomi, informatik, nationalekonomi och statistik håller hög kvalitet. Detta är något som Handelshögskolan vid Örebro universitet fått bekräftat i såväl rankingar som utvärderingar. Utöver vårt kvalitetsarbete, arbetar vi för att våra utbildningar ska ha hög praktisk relevans, möjlighet till internationella erfarenheter och leda till att våra examinerade studenter är attraktiva på arbetsmarknaden. De studenter som vill fortsätta på en akademisk karriärsbana har möjlighet att göra det hos oss eftersom att vi bedriver forskarutbildning inom samtliga ämnen.

Vår forskning är nationellt och internationellt ledande inom flera områden och bedrivs i en internationellt präglad miljö med forskare från hela världen. Vår forskning är ämnesfokuserad såväl som tvärvetenskaplig, vilket ger bredd och spännande resultat.

Samverkan med det omgivande samhället är mycket viktigt för oss och vi samarbetar med många olika företag och organisationer när det gäller forskning – från finansierade professurer och doktorander till studier av empiriinsamling. Vi arbetar tätt med det omgivande samhället för att få många praktiska inslag i utbildningen, såsom studiebesök, gästföreläsningar, praktik och examensarbeten. För oss är det naturligt att bjuda in företag och organisationer till vårt campus för att delta i mässor, nätverkande och diskussioner om att förbättra vår utbildning och forskning.