Institutionen för Humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

Ny forskning från Örebro universitet om iranska transkvinnors situation

I en ny artikel publicerad i tidskriften Sexualities skriver Zara Saeidzadeh om iranska transkvinnors situation. Hennes intervjuer med transkvinnor i Iran visar bland annat att den iranska kulturella praktiken aberu, som reglerar en persons sociala och moraliska värde, spelar stor roll i iranska transkvinnors kamp för existentiell överlevnad.

Här kan du läsa artikeln.