Institutionen för medicinska vetenskaper

Kontaktinformation

Kontaktinformation 

Regulatoriska frågor kring ansökningar mm
Biobankssamordnare Karin Johansson
Telefon 019-602 17 84

Biobanksansvarig Elisabeth Tina
Telefon 019 - 602 66 67

E-post: This is an email address

Frågor kring uppstart av studie och provhantering
Provservicekoordinator/studiekoordinator Kerstin Malm
Telefon 019-602 66 24

Frågor kring sjukvårdsintegrerad biobankning (SIB)
SIB-ansvarig Pernilla Karlefors
Telefon 019-602 76 56

Frågor kring provförvaring och uttag
Uttagskoordinator Line Jansson
Telefon 019-602 10 13

E-post: This is an email address

Kontaktperson på Örebro Universitet
Isak Demirel, Universitetslektor, Provservicekoordinator, telefon 019-303479

Koordinering av nationella studier
Isak Demirel, Universitetslektor, Provservicekoordinator, telefon 019-303479

Kersin Malm, Biomedicinsk analytiker/ PhD,Provservicekoordinator telefon 019-602 66 24

Post- och besöksadress
Örebro biobank
Kliniskt forskningscentrum (KFC)
Campus-USÖ, X-huset (vån 4)
Örebro Universitetssjukhus
701 85 Örebro