Institutionen för medicinska vetenskaper

Örebro Biobank

Biobankslagen 2023:38 reglerar hur biologiska prover som insamlats/sparats får användas till forskning och utveckling om provgivarna samtyckt till detta.

Örebro biobank är en infrastruktur och ett kompetenscentrum för biobanksfrågor vid Region Örebro län och Örebro Universitet. Vi erbjuder regulatorisk rådgivning och operativt stöd vid insamling, förvaring och hantering av biobanksprov både för forsknings- och/eller vårdändamål.

Örebro biobank (IVO reg nr 454), inkluderar provsamlingar vid Region Örebro län samt Örebro Universitet.

Provrör till biobanken

Regulatorisk service (kostnadsfri)

- Biobanksansökningar
- Förhandsgranskning av etikansökan, forskningspersonsinformation
  och samtycke (delar som rör biobanksprov)
- Material transfer agreements (MTA)
- Förvaringsavtal

Operativ service

- Provinsamling via Kliniskt forskningslaboratorium och/eller
   sjukvårdsintegrerat (SIB)
- Provhantering
- Långtidsförvaring av prov (rumstemperatur, -20 ⁰C till -196⁰C)
- Uttag
- Skick av prov för analys.

Övrigt

- Utbildningar och skräddarsydda work-shops utifrån önskemål och
   målgrupp.

Örebro biobank är en del av Biobank Sverige - en nationell infrastruktur för biobankning där hälso- och sjukvård, akademi, näringsliv och patientorganisationer samverkar för en god vård och forskning.