Institutionen för medicinska vetenskaper

Örebro Biobank

Biobankslagen (Lagen om biobanker i hälso- och sjukvården mm, 2002:297) reglerar hur prov från människa får sparas och användas. Denna lag medger att biologiska prover som insamlats/sparats inom sjukvården får användas till forskning och utveckling om provgivarna har gett sitt samtycke till detta.

Biobank Sverige har nyligen publicerat en guide över det du som forskare behöver veta om biobanker. Du kan ta del av denna här

Örebro Biobank, IVO registreringsnummer 454, inkluderar alla Region Örebro läns biobanker samt Örebro Universitet. Region Örebro läns E-biobank är separat och har IVO registreringsnummer 763.

Hör av dig till någon av våra funktionsadresser om du har några frågor eller funderingar.
Regulatoriska frågor (biobanksavtal, MTA mm)
Provhantering (insamling, uttag, skick av prov mm)

Avtal när prov skickas för analys/åtgärd - Material Transfer Agreement, MTA
Nya nationella mallar för MTA (L2a1, L2a2, L2a3) finns här
I vissa fall (om huvudmannen för biobanken och forskningshuvudmannen är två olika organisationer (t ex Region – Universitet) krävs även ett separat avtal med Tredje part(analyserande laboratorium).
Ny lokal bilaga till MTA som till vidare gäller som avtal med Tredje part finns här:

MTA bilaga L2a1 SV

MTA bilaga L2a1 ENG

Provrör till biobanken