Institutionen för medicinska vetenskaper

Administrativa enheten

På entréplan på Campus USÖ (X-huset) finns institutionens administration. Där träffar du studievägledare, utbildnings- och forskningsadministratörer samt VFU-handläggare.

Kontakt

Läkarprogrammet administration
This is an email address

Läkarprogrammet studievägledning
This is an email address

Läkarprogrammet verksamhetsförlagd utbildning (VFU):
This is an email address

Masterprogram i experimentell medicin
This is an email address

Utbildning på forskarnivå och forskning
This is an email address

Institutionsfrågor
This is an email address

Anna Graff

Tjänstetitel: Enhetschef Organisation: Institutionen för medicinska vetenskaper

Profilsida: Anna Graff

E-post:

Telefon: 019 301306

Rum: C1222

Anna Graff

Administrationen på läkarprogrammet svarar på frågor om kursregistrering, resultatrapportering, schema, tentamen, blackboard eller andra allmänna frågor om kurser och program.

Regina Alexandersson

Tjänstetitel: Utbildnings- och forskningsadministratör Organisation: Institutionen för medicinska vetenskaper

Profilsida: Regina Alexandersson

E-post:

Telefon: 019 303120

Rum: C1206

Helen Aronsson

Tjänstetitel: Utbildnings- och forskningsadministratör Organisation: Institutionen för medicinska vetenskaper

Profilsida: Helen Aronsson

E-post:

Telefon: 019 303401

Rum: C1203

Helen Aronsson

Malin Bertilsson

Tjänstetitel: Utbildnings- och forskningsadministratör Organisation: Institutionen för medicinska vetenskaper

Profilsida: Malin Bertilsson

E-post:

Telefon: 019 303511

Rum: C1212

Marie Eriksson

Tjänstetitel: Utbildnings- och forskningsadministratör Organisation: Institutionen för medicinska vetenskaper

Profilsida: Marie Eriksson

E-post:

Telefon: 019 303000 (växel)

Rum: C1201

Sara Nordlander

Tjänstetitel: Utbildnings- och forskningsadministratör Organisation: Institutionen för medicinska vetenskaper

Profilsida: Sara Nordlander

E-post:

Telefon: 019 302168

Rum: C1210

Camilla Verdugo

Tjänstetitel: Utbildnings- och forskningsadministratör Organisation: Institutionen för medicinska vetenskaper

Profilsida: Camilla Verdugo

E-post:

Telefon: 019 301499

Rum: C1208

Studievägledningen svarar på frågor om behörighet, antagningspoäng, programmens och kursernas inriktning och innehåll, hur du lägger upp dina studier, examen, studieuppehåll etc.

Du kan läsa mer om studievägledning här.

Kristoffer Krause

Tjänstetitel: Studievägledare Organisation: Institutionen för medicinska vetenskaper

Profilsida: Kristoffer Krause

E-post:

Telefon: 019 301490

Rum: C1205

Kristoffer Krause

Handläggarna besvarar frågor gällande verksamhetsförlagd utbildning (VFU) inom läkarprogrammet

Helen Aronsson

Tjänstetitel: Utbildnings- och forskningsadministratör Organisation: Institutionen för medicinska vetenskaper

Profilsida: Helen Aronsson

E-post:

Telefon: 019 303401

Rum: C1203

Helen Aronsson

Sara Nordlander

Tjänstetitel: Utbildnings- och forskningsadministratör Organisation: Institutionen för medicinska vetenskaper

Profilsida: Sara Nordlander

E-post:

Telefon: 019 302168

Rum: C1210

Administrationen för masterprogrammet svarar på frågor om kursregistrering, resultatrapportering, schema, tentamen, blackboard, studieuppehåll och andra allmänna frågor

Malin Bertilsson

Tjänstetitel: Utbildnings- och forskningsadministratör Organisation: Institutionen för medicinska vetenskaper

Profilsida: Malin Bertilsson

E-post:

Telefon: 019 303511

Rum: C1212

Elisa Kosamo

Tjänstetitel: Utbildnings- och forskningsadministratör Organisation: Institutionen för medicinska vetenskaper

Profilsida: Elisa Kosamo

E-post:

Telefon: 019 301377

Rum: C1218

Elisa Kosamo

Administrativt stöd till utbildning på forskarnivå och forskarutbildningskurser.

Ina Johansson

Tjänstetitel: Utbildnings- och forskningsadministratör Organisation: Institutionen för medicinska vetenskaper

Profilsida: Ina Johansson

E-post:

Telefon: 019 303257

Rum: C1217

Ina Johansson

Susanne Josefsson

Tjänstetitel: Utbildnings- och forskningsadministratör Organisation: Institutionen för medicinska vetenskaper

Profilsida: Susanne Josefsson

E-post:

Telefon: 019 301317

Rum: C1215

Susanne Josefsson

Elisa Kosamo

Tjänstetitel: Utbildnings- och forskningsadministratör Organisation: Institutionen för medicinska vetenskaper

Profilsida: Elisa Kosamo

E-post:

Telefon: 019 301377

Rum: C1218

Elisa Kosamo

Administrativt stöd till forskargrupper, forskningsmiljöer/projekt och enskilda forskare vid Örebro universitet

Sofia Lykkeklev

Tjänstetitel: Utbildnings- och forskningsadministratör Organisation: Institutionen för medicinska vetenskaper

Profilsida: Sofia Lykkeklev

E-post:

Telefon: 019 303050

Rum: C1220

Besvarar generella institutionsfrågor. Administrativt stöd till ledningsgruppen.

Eva Strandkulle

Tjänstetitel: Institutionsadministratör Organisation: Institutionen för medicinska vetenskaper

Profilsida: Eva Strandkulle

E-post:

Telefon: 019 303639

Rum: C1213

Eva Strandkulle