Institutionen för medicinska vetenskaper

Administrativa enheten

På 4:e våningen i X-huset, Campus USÖ finns institutionens administration. Där träffar du studievägledare, utbildnings- och forskningsadministratörer samt VFU-handläggare.

Kontakt

  • Allmänna institutionsfrågor: This is an email address
  • Administration läkarprogrammet: This is an email address
  • Administration VFU läkarprogrammet: This is an email address
  • Studievägledning läkarprogrammet: This is an email address
  • Administration masterprogram i experimentell medicin: This is an email address
  • Administration utbildning på forskarnivå: This is an email address
  • Administration forskning: This is an email address

Anna Graff

Befattning: Enhetschef Organisation: Institutionen för medicinska vetenskaper

Profilsida: Anna Graff

E-post:

Telefon: 019 301306

Rum: X5504

Anna Graff

Administrationen på läkarprogrammet svarar på frågor om kursregistrering, resultatrapportering, schema, tentamen, blackboard eller andra allmänna frågor om kurser och program.

Regina Alexandersson

Befattning: Utbildnings- och forskningsadministratör Organisation: Institutionen för medicinska vetenskaper

Profilsida: Regina Alexandersson

E-post:

Telefon: 019 303120

Rum: X4520

Helen Aronsson

Befattning: Utbildnings- och forskningsadministratör Organisation: Institutionen för medicinska vetenskaper

Profilsida: Helen Aronsson

E-post:

Telefon: 019 303401

Rum: X4522

Helen Aronsson

Malin Bertilsson

Befattning: Utbildnings- och forskningsadministratör Organisation: Institutionen för medicinska vetenskaper

Profilsida: Malin Bertilsson

E-post:

Telefon: 019 303511

Rum: X4526

Charlotta Enqvist

Befattning: Utbildnings- och forskningsadministratör Organisation: Institutionen för medicinska vetenskaper

Profilsida: Charlotta Enqvist

E-post:

Telefon: 019 302274

Rum: X4516

Maria Melle

Befattning: Utbildnings- och forskningsadministratör Organisation: Institutionen för medicinska vetenskaper

Profilsida: Maria Melle

E-post:

Telefon: 019 302216

Rum: X4524

Camilla Verdugo

Befattning: Utbildnings- och forskningsadministratör Organisation: Institutionen för medicinska vetenskaper

Profilsida: Camilla Verdugo

E-post:

Telefon: 019 301499

Rum: X4518

Studievägledningen svarar på frågor om behörighet, antagningspoäng, programmens och kursernas inriktning och innehåll, hur du lägger upp dina studier, examen, studieuppehåll etc.

Du kan läsa mer om studievägledning här.

Kristoffer Krause

Befattning: Studievägledare Organisation: Institutionen för medicinska vetenskaper

Profilsida: Kristoffer Krause

E-post:

Telefon: 019 301490

Rum: X4528

Kristoffer Krause

VFU-administrationen besvarar frågor gällande verksamhetsförlagd utbildning (VFU) inom läkarprogrammet.

Helen Aronsson

Befattning: Utbildnings- och forskningsadministratör Organisation: Institutionen för medicinska vetenskaper

Profilsida: Helen Aronsson

E-post:

Telefon: 019 303401

Rum: X4522

Helen Aronsson

Maria Melle

Befattning: Utbildnings- och forskningsadministratör Organisation: Institutionen för medicinska vetenskaper

Profilsida: Maria Melle

E-post:

Telefon: 019 302216

Rum: X4524

Administrationen för masterprogrammet svarar på frågor om kursregistrering, resultatrapportering, schema, tentamen, blackboard, studieuppehåll och andra allmänna frågor

Elisa Kosamo

Befattning: Utbildnings- och forskningsadministratör Organisation: Institutionen för medicinska vetenskaper

Profilsida: Elisa Kosamo

E-post:

Telefon: 019 301377

Rum: X4536

Elisa Kosamo

Liza Löfvendahl

Befattning: Utbildnings- och forskningsadministratör Organisation: Institutionen för medicinska vetenskaper

Profilsida: Liza Löfvendahl

E-post:

Telefon: 019 301423

Rum: X4532

Liza Löfvendahl

Administrativt stöd till utbildning på forskarnivå och forskarutbildningskurser.

Ina Johansson

Befattning: Utbildnings- och forskningsadministratör Organisation: Institutionen för medicinska vetenskaper

Profilsida: Ina Johansson

E-post:

Telefon: 019 303257

Rum: X4534

Ina Johansson

Susanne Josefsson

Befattning: Utbildnings- och forskningsadministratör Organisation: Institutionen för medicinska vetenskaper

Profilsida: Susanne Josefsson

E-post:

Telefon: 019 301317

Rum: X4538

Susanne Josefsson

Elisa Kosamo

Befattning: Utbildnings- och forskningsadministratör Organisation: Institutionen för medicinska vetenskaper

Profilsida: Elisa Kosamo

E-post:

Telefon: 019 301377

Rum: X4536

Elisa Kosamo

Liza Löfvendahl

Befattning: Utbildnings- och forskningsadministratör Organisation: Institutionen för medicinska vetenskaper

Profilsida: Liza Löfvendahl

E-post:

Telefon: 019 301423

Rum: X4532

Liza Löfvendahl

Administrativt stöd till forskargrupper, forskningsmiljöer/projekt och enskilda forskare vid Örebro universitet

Sofia Lykkeklev

Befattning: Utbildnings- och forskningsadministratör Organisation: Institutionen för medicinska vetenskaper

Profilsida: Sofia Lykkeklev

E-post:

Telefon: 019 303050

Rum: X4503

Administrativt stöd till ledningsgruppen. Besvarar generella institutionsfrågor.

Eva Strandkulle

Befattning: Institutionsadministratör Organisation: Institutionen för medicinska vetenskaper

Profilsida: Eva Strandkulle

E-post:

Telefon: 019 303639

Rum: X4530

Eva Strandkulle