Institutionen för medicinska vetenskaper

Campus USÖ

Campus USÖ ligger i anslutning till Universitetssjukhuset Örebro. Här sker den största delen av undervisningen av Universitetets Läkarstudenter. Här finns också universitetets medicinska bibliotek samt en av universitetets biomedicinska forskningsavdelningar. Region Örebros kliniska forskningscentrum (KFC) är också placerat här.

Bild på bygganden Campus USÖ

Campus USÖ är på cirka 12 000 kvadratmeter och innehåller tre våningar plus en källarvåning. Huset har två huvudingångar på bottenplanet, en från väster och en från öster. Båda dessa hålls öppna måndag - fredag mellan klockan 07.30 - 18.00.

Våning 1

Bild på Medicinska biblioteket

Här finns Medicinska biblioteket, tre hörsalar samt Institutionen för medicinska vetenskaper. Dessutom finns restaurangen Spring som drivs av Högskolerestauranger AB. Campus service och studentexpeditionen finns på våning 1.

Våning 2

Bild på bord och stolar

Här ligger Medicinska bibliotekets övre plan, basgruppsrum, undervisningslabb och seminarierum, samt kontorsrum för forskare, lärare och doktorander. Här finns också Forsknings- och utvecklingsorganisationen (FoU-enhet) för Universitetssjukhuset Örebro (USÖ).

Våning 3

Bild på studenter 

Här finns forskningslaboratorier för Örebro universitet och Örebro läns landstinget (Kliniskt forskningscentrum - KFC) samt undervisnings- och träningslokaler för läkarprogrammet (KTC Campus USÖ).