Institutionen för medicinska vetenskaper

Campus USÖ

Campus USÖ ligger i anslutning till Universitetssjukhuset Örebro. Här sker den största delen av undervisningen av universitetets läkarstudenter. Här finns också universitetets medicinska bibliotek samt en av universitetets biomedicinska forskningsavdelningar. Region Örebro läns kliniska forskningscentrum (KFC) är också placerat här.

Bild på bygganden Campus USÖ

Campus USÖ är på cirka 14 300 kvadratmeter och innehåller fyra våningar plus en källarvåning. Huset har två huvudingångar på bottenplanet, en från väster och en från öster. P.g.a. utbyggnation är den östra entrén stängd t.o.m. våren 2023.
Här finns information om öppettider

Våning 1

Bild på Medicinska biblioteket

Här finns Medicinska biblioteket, tre hörsalar samt Institutionen för medicinska vetenskaper. Dessutom finns restaurang Spring som drivs av Högskolerestauranger AB. Campus Service och Studentexpeditionen finns på våning 1.

Våning 2

Bild på bord och stolar

Här ligger Medicinska bibliotekets övre plan, basgruppsrum och seminarierum för undervisning, forskningslaboratorier samt kontor för forskare, lärare och doktorander vid Institutionen för medicinska vetenskaper.

Våning 3

Bild på studenter

Här finns undervisnings- och träningslokaler för läkarprogrammet (KTC Campus USÖ), kontor samt forskningslaboratorier för Örebro universitet och Kliniskt forskningslaboratorium, Region Örebro län

Våning 4

Här finns seminarierum och grupprum för undervisning, samt kontor för forskare, lärare och doktorander vid Institutionen för medicinska vetenskaper. 
Här finns även Klinskt Forskningscentrum (KFC), Region Örebro län