Örebro medicinhistoriska sällskap

Om oss

Örebro medicinhistoriska sällskap (ÖMHS) bildades hösten 2016 av läkare, tandläkare, sjuksköterskor samt studenter, med i nuläget drygt 130 medlemmar. ÖMHS har en styrelse med utsedd ordförande och valda ledamöter samt studentrepresentanter.

Sällskapet bildades för att värna om medicinens historia i allmänhet och Örebro läns medicinska historia i synnerhet. Här finns en lokal medicinsk tradition som sträcker sig långt tillbaka och berör flera yrkeskategorier. Universitetssjukhusets och universitetets starka utveckling på senare år har skapat ett större engagemang och intresse för medicinska frågor historiskt liksom hur utvecklingen format dagens hälso- och sjukvård. I detta fält finns en viktig grund och ett starkt stöd för ett levande medicinhistoriskt sällskap. Övriga universitetssjukhus och lärosäten med en medicinsk fakultet har ett medicinhistoriskt sällskap i någon form. ÖMHS håller kontakt med de andra medicinhistoriska sällskapen och museerna i Sverige för kunskapsutbyte och inspiration. Målet är att alltid skapa ett levande program utifrån uppdraget.

ÖMHS får årligen stöd från Örebro universitet och Region Örebro län. Tack vare stödet från regionen och universitet kan ÖMHS fortsatt hålla medlemsavgiften på en låg nivå.

Vi tillämpar den nya datasföreskriftsförordningen GDPR inom Örebro Medicinhistoriska Sällskap. Det betyder att vi använder dina personuppgifter för medlemsutskick, kallelser till möten och kommande aktiviteter. Dina personuppgifter kommer att raderas när du inte längre önskar vara medlem.