Örebro medicinhistoriska sällskap

Bli medlem

Hur blir Du medlem ?

Alla intresserade av sällskapets verksamhet kan bli medlemmar oavsett bakgrund.

Medlemsavgift 100:-/år (student 50:-/år)

Betala medlemsavgift enligt nedan på antingen Swish eller Plusgiro

Swish 1233862711

Pg 843417-7 ( Nordea )

GLÖM INTE!!
Ange Namn och mailadress oavsett inbetalningssätt
så vi kan nå dig med utskick