Örebro medicinhistoriska sällskap

Bli medlem

Hur blir Du medlem ?

Alla intresserade av sällskapets verksamhet kan bli medlemmar oavsett bakgrund. Väl mött!

Medlemsavgift 150:-/år. Swish eller Plusgiro

Swish 1233862711
QR-kod

Pg 843417-7 ( Nordea )


OBS! Glöm inte att ange namn och mailadress oavsett inbetalningssätt så vi kan nå dig med utskick.

ÖMHS arbetar kontinuerligt med att bygga och stärka det medicinhistoriska sällskapet. ÖMHS behöver fler medlemmar som vill ta del i vårt programarbete och bidra med förslag på vad verksamheten ska innehålla. Vill du vara med i arbetet i något av våra framtida utskott är du mer än välkommen.

ÖMHS tillämpar dataföreskriftförordningen (GDPR). Det betyder att angivna personuppgifter används för medlemsutskick, kallelser till möten och kommande aktiviteter. Personuppgifterna raderas när medlemskapet upphör