Örebro medicinhistoriska sällskap

Bakgrund

Örebro medicinhistoriska sällskap (ÖMHS) bildades hösten 2016 av läkarstudenter, läkare, tandläkare och sjuksköterskor som är yrkesverksamma och pensionerade i vår region. Idag är vi drygt 100 medlemmar.

Sällskapet bildades för att värna om medicinens historia i allmänhet och Örebros medicinska historia i synnerhet. Här finns en  lokal medicinsk tradition som sträcker sig långt tillbaka och berör flera yrkeskategorier. Universitetssjukhusets och universitetets starka utveckling på senare år har skapat ett större engagemang och intresse för medicinska frågor historiskt liksom hur utvecklingen format dagens hälso- och sjukvård. I detta fält finns ett existensberättigande och starkt stöd för ett levande medicinhistoriskt sällskap. Samtliga andra universitetssjukhus och lärosäten med medicinsk fakultet har ett medicinskhistoriskt sällskap i någon form.

Vi arbetar nu för att bygga upp det medicinhistoriska sällskapet och vi är glada för nya medlemmar. Vi hoppas också att du vill bidra med förslag på vad vår verksamhet ska innehålla liksom med din närvaro på våra föreläsningar. Vill du vara med i arbetet i något av våra framtida utskott är du mer än välkommen.

Under tiden som gått sedan årsmötet 2018, då en ny styrelse tillsattes har vi koncentrerat oss på finansiering och föreläsningar. Sällskapet får nu stöd från Örebro universitet och Regionen och vi har kontakt med och träffat andra Medicinhistoriska sällskap i Sverige. De är alla väldigt olika men många. Vår idé är att försöka identifiera det bästa och mest realistiska till just vår verksamhet. Tack vare stödet från Regionen och universitetet kommer vi fortsatt hålla medlemsavgiften på en låg nivå.