Örebro medicinhistoriska sällskap

Örebro MedicinHistoriska Museum

Örebro MedicinHistoriska Museum

Örebro MedicinHistoriska Museum (ÖMHM)
är en sektion av Örebro MedicinHistoriska Sällskap (ÖMHS)

Vår vision är att registrera och katalogisera föremål och litteratur av medicinhistoriskt intresse inom Region Örebro Län och att denna kunskap görs allmänt och visuellt tillgänglig i form av ett digitalt museum. Detta har nu blivit verklighet om även i blygsam skala.

Syftet är att med det digitala museets information kan tillfälliga utställningar skapas. Dessa kan vara temabaserade eller utbildningsbaserade. Utställningar kan vara helt digitala men genom tillfälliga förflyttningar av föremål till faktiska lokaler och utrymmen kan dessa ge ett perspektiv på vår nutida och framtida medicinhistoria.

En möjlighet med ett digitalt museum som bas är lånemöjligheter från och till andra museer, exempelvis för vandringsutställningar. En annan möjlighet är att göra medicinhistoriska vandringar inom Region Örebro Län med hjälp av appar för smartphones o läsplattor.

Bakgrund:

Efter ett enkätutskick hösten 2018 kan vi konstatera att det finns många föremål och litteratur spridda i 50% av 60 verksamheter som besvarade enkäten ute i Region Örebro Län. Antagligen är det inom fler verksamheter än så, det gjordes 80 enkätutskick. Tyvärr finns det inga register, förteckningar eller annan dokumentation om dessa. Det finns heller inga ansvariga uppdrag inom verksamheterna eller personer namngivna förutom någon enstaka.

Det finns nu en teknisk plattform att bygga ett samlat digitalt MedicinHistoriskt Museum i Örebro.

När föremål och litteratur är registrerat kommer information att vara tillgängligt som en sökbar molntjänst. Förutsättningar för uppkoppling till de nationella digitala plattformarna inom museivärlden finns.

Utmaningar:

  • Komma igång med att registrera föremål och annat av medicinhistoriskt intresse
    Detta har nu startat under 2021 i blygsam skala.
  • Hitta personer eller av verksamheterna utsedda som kan delta i registreringsarbetet.
  • Stöd och ledning för hur man går tillväga kommer från Örebro MedicinHistoriska Sällskap
  • Få tillgång till utställningsutrymmen

Faktainformation:

Sektionsansvariga för ÖMHM/ Digitalt Museum

Anders Nydahl (föremål)           Birgitta Rimsten (skrifter)
mobil: 070-3091683                   mobil: 070-9152825
E-post museet: museum@omhs.se