Musikhögskolan

Anmälan till Färdighetsprov i Örebro

Här bekräftar du att du kommer att genomföra färdighetsprov till Konstnärligt kandidatprogram vid Musikhögskolan i Örebro.
Du anger vilken inriktning du anmält dig till samt vilken repertoar du kommer att spela vid provtillfället (repertoar gäller ej sökande till inriktning Komposition).
Samtliga sökanden genomför både musikteoriprovet (MT-prov) samt prov på sitt huvudinstrument/komposition (L-prov) på plats på musikhögskolan. Sista dag för att anmäla dig till färdighetsprovet är torsdag den 30 maj.

Anmälan till Färdighetsprov och Repertoaruppgifter i Örebro.

Kryssa i vilken utbildning du söker
Jag vill ha ackompanjemang till Stycke 1
Jag vill ha ackompanjemang till Stycke 2
Jag vill ha ackompanjemang till Stycke 3

Behandling av personuppgifter

När din anmälan är inskickad kommer Örebro universitet att behandla dina personuppgifter, med syftet att handlägga och administrera anmälan. Uppgifterna kommer att behandlas fram tills dess att ärendet är handlagt, därefter hanteras uppgifterna enligt riksarkivets regler.

Mer information om hur Örebro universitet hanterar personuppgifter finns på sidan Behandling av personuppgifter vid Örebro universitet.

Processing of personal data

Örebro University will process the personal data you have entered above, for the purpose of administering your case. More information on how Örebro University processes personal data can be found on the webpage Processing of personal data at Örebro University.
Jag förstår och godkänner att Örebro universitet behandlar mina personuppgifter i enlighet med ovan angivet ändamål.

Samtycke