Musikhögskolan

Bekräftelse och anmälan av instrument

För att vi ska kunna planera för ditt färdighetsprov här i Örebro måste du bekräfta att du verkligen kommer till proven. Du ska även anmäla vilket instrument du söker på.

L-proven (instrument/sång) samt G1-provet kommer genomföras digitalt via inspelade fimer. G2 och G3 kommer att genomföras i början av v 19. Information om exakt vilken dag de olika proven kommer ligga på, meddelas via epost i början av maj.

Sista dag för bekräftelse/anmälan är den 21 april 2024!

Anmälan och bekräftelse till G- och L-prov

G-proven är gemensamma för Kungliga Musikhögskolan i Stockholm, Musikhögskolan i Malmö, Musikhögskolan Ingesund och Musikhögskolan i Örebro. Du genomför proven på den musikhögskola du sökt som prio 1 på antagning.se. Godkända G-prov kommer att tillgodoräknas på dessa fyra lärosäten.

Genomförda prov vid Högskolan för scen och musik, Göteborg kommer inte att gälla för antagning till Musikhögskolan i Örebro.

Kryssa i vilket alternativ som gäller för dig.

Ange vilket eller vilka L-prov du ska göra.

Kryssa i vilket L-prov

Behandling av personuppgifter

När din anmälan är inskickad kommer Örebro universitet att behandla dina personuppgifter, med syftet att handlägga och administrera anmälan. Uppgifterna kommer att behandlas fram tills dess att ärendet är handlagt, därefter hanteras uppgifterna enligt riksarkivets regler.

Mer information om hur Örebro universitet hanterar personuppgifter finns på sidan Behandling av personuppgifter vid Örebro universitet.

Processing of personal data

Örebro University will process the personal data you have entered above, for the purpose of administering your case. More information on how Örebro University processes personal data can be found on the webpage Processing of personal data at Örebro University.
Jag förstår och godkänner att Örebro universitet behandlar mina personuppgifter i enlighet med ovan angivet ändamål.

Jag förstår och godkänner att Örebro universitet behandlar mina personuppgifter i enlighet med ovan angivet ändamål.