Musikhögskolan

Färdighetsprov ämneslärare musik 2021

Med anledning av coronaviruset kommer årets färdighetsprov till ämneslärarutbildningen i musik att genomföras helt på distans, det sker genom uppladdning av filmer samt digitalt teoriprov.
Inga prov kommer att ske på plats här på Musikhögskolan i Örebro.

Under rådande omständigheter kommer varje lärosäte att utforma G-provet utifrån sina möjligheter. Gemensamt för alla är att det s.k. G3-provet utgår. Det innebär att ensembleledning och samspel inte kommer att testas i G-provet. Även i år kommer ett godkänt G-prov från ett lärosäte att gälla för övriga. Du gör G-provet vid det lärosäte som du valt som prio 1. Resultatet av G-provet 2021 kommer inte att kunna tillgodoräknas för 2022.

Information om proven:

G1 - Sång och spel 2021.pdf
G2 - musikteori 2021.pdf
L-prov Instrument och ensemble 2021.pdf
L-prov KÖR 2021.pdf