Musikhögskolan

G1 Sång och spel

G1 Beskrivning av delprovet - 

Provbeskrivningen gäller för antagning till HT2024.

Provet sker digitalt via inspelade filmer. Vid provet framför du två sånger (utan förstärkning) samt ett stycke/visa på ackordinstrument, piano eller gitarr, där även sång ingår.

G1 – Röstliga färdigheter och färdigheter i ackordinstrument piano eller gitarr

Provets delar

1. Du ska sjunga en (1) sång efter eget val. Sången bör väljas utifrån det som passar den egna rösten bäst.

2. Sång till eget ackompanjemang på piano eller gitarr. Du väljer en av tre sånger/visor. Sångerna/visorna bestäms av Musikhögskolan.

3. Du ska spela ett stycke/visa på ackordinstrument (piano eller gitarr) där även sång ingår. Här ingår momenten ackordspel (tre- och fyrklanger), spel/sång efter noter och melodispel. Detta stycke/visa bestäms av Musikhögskolan.

Den obligatoriska sången samt ackordspelsstycket får du tillgång till 24 april.


Generell information om filmade provmoment:

-       Filma med mobilkamera eller liknande. Se till att ha god ljud- och bildkvalitet.

-       Inled varje film med att legitimera dig genom att filma din legitimation + ditt ansikte. Berätta vad du heter och vad du ska framföra för stycke/låt.

-       För att en bedömning ska kunna göras måste ditt ansikte och (för instrumentalister) dina händer synas under inspelningen.

-       Filmerna ska vara i en tagning – inga klipp är tillåtna.

-       Be gärna någon hålla kameran under inspelningen eller använd ett stativ.

-       Filmerna laddas upp på ORU Cloud under perioden 24 april till 6 maj. Mer information om hur det går till kommer skickas ut via e-post.

-       Döp filmerna med ditt för- och efternamn samt titel på stycket/låten. Exempelvis: Lisa Karlsson, Som en våg.

Bedömningskriterier

För godkänt prov ska den sökande:

- visa grundläggande vokala färdigheter avseende intonation, flöde och musikaliskt uttryck
- kunna sjunga till eget ackompanjemang på piano eller gitarr
- i ackompanjemanget/spelet visa grundläggande färdigheter i spelteknik, flöde och musikaliskt uttryck

Delprovets samlade resultat bedöms med godkänt eller underkänt.