Musikhögskolan

G3 Samspel, praktiskt gehör och musikaliskt ledarskap

G3 Beskrivning av delprovet

Provbeskrivningen gäller för antagning till HT2024.

Provet genomförs i grupp, på plats på Musikhögskolan i Örebro och omfattar tre moment: Samspel, Musikaliskt ledarskap och Praktiskt gehör. Momenten Samspel och Musikaliskt ledarskap genomförs i grupp av 6-8 personer, i momentet Praktiskt gehör utgörs gruppen av 3-4 personer. Provet tar totalt ca 2 timmar.

Samspel 
En lärare leder gruppen i musikalisk aktivitet. I detta moment får du visa Din förmåga till musikaliskt samspel och samarbete med övriga gruppen. Vi jobbar både med rösten och instrument. I lokalen finns piano, bas, trummor, elgitarr, akustiska gitarrer samt diverse mindre slagverksinstrument. Ta gärna med ditt eget instrument om ditt instrument är ett annat än de nämnda instrumenten.

Musikaliskt ledarskap
Här får du visa din förmåga till musikalisk kommunikation genom att leda gruppen i en kanon som du har förberett och planerat hemma innan provet. Du kommer få välja en av fyra alternativ som har bestämts av Musikhögskolan. Du ska leda och förebilda med röst och/eller instrument. Även ditt kroppsspråk/din gestik bedöms.

Du får tillgång till materialet ca två veckor innan provet.

Praktiskt gehör
I den mindre gruppen prövas din förmåga att med hjälp av rösten återge melodi/tonhöjd och rytm dels från klingande förlaga (härmning) dels utifrån enklare notbild. Provet sker i praktiskt klingande sammanhang vilket betyder att skriftliga diktat inte förekommer. Momentet leds av en lärare. 

Bedömningskriterier
För godkänt prov ska den sökande:

- visa grundläggande färdighet i att återge rytm och melodi på gehör
- visa grundläggande färdighet i att omsätta instruktioner och samverka med andra i ensemblespel
- visa grundläggande färdighet i ensembleledning där momenten instruktion, kommunikation och kunskap om det valda materialet bedöms
- visa grundläggande färdighet i att förebilda med röst alternativt instrument.


Delprovets samlade resultat bedöms med godkänt eller underkänt