Musikhögskolan

Provbeskrivning Kammarmusik 2024

Behörighets- och urvalsprov till Konstnärligt kandidatprogram, inriktning Kammarmusik, 180 hp.
 

Provet genomförs på plats på Musikhögskolan, Örebro universitet under vecka 9 2024.

Provdagar meddelas ca två veckor innan provtillfället i samband med kallelsen till prov

Följande gäller för respektive instrument/sång:

Klarinett
Provets olika moment:
- Obligatoriskt stycke: Weber: Concertino op. 26
- förbered ytterligare två stycken av olika karaktär
- spela ett stycke à prima vista
- spela ett gestaltningsprov där du, efter 15–20 minuters egen förberedelse, skall framföra ett stycke som valts av juryn.

Horn
Provets olika moment:
- Obligatoriskt stycke: Mozart: 1:a satsen ur Mozarts Hornkonsert nr. 3 KV 447
- förbered ytterligare två stycken av olika karaktär
- spela ett stycke à prima vista
- spela ett gestaltningsprov där du, efter 15–20 minuters egen förberedelse, skall framföra ett stycke som valts av juryn.

Trumpet
Provets olika moment:
- Obligatoriskt stycke: Haydn: Sats 1 och 2 ur Trumpetkonsert Ess-dur
- förbered ytterligare två stycken av olika karaktär
- spela ett stycke à prima vista
- spela ett gestaltningsprov där du, efter 15–20 minuters egen förberedelse, skall framföra ett stycke som valts av juryn.

Trombon
Provets olika moment:
- Obligatoriskt stycke: Guilmant: Morceau Symphonique op. 88
- förbered ytterligare två stycken av olika karaktär
- spela ett stycke à prima vista
- spela ett gestaltningsprov där du, efter 15–20 minuters egen förberedelse, skall framföra ett stycke som valts av juryn.

Slagverk
Provets olika moment:
- liten trumma: Valfri etyd (med liknande svårighetsgrad som Björn Liljequist; Etyd Elementär)
- marimba/vibrafon: Valfritt stycke med fyra klubbor
- pukor: Valfritt stycke eller etyd
- à prima vistaspel på liten trumma
- stämprov på pukor
- framföra ett instuderingsstycke som du får tillgång till ca två veckor innan provtillfället
- spela ett gestaltningsprov där du, efter 15–20 minuters egen förberedelse, skall framföra ett stycke som valts av juryn

Sång
Provets olika moment:
- förbered tre sånger av olika karaktär och tidsepoker. En av sångerna skall vara en svensk komposition från repertoarområdet ”konstmusik efter 1900”.
- muntligt presentera dig själv och det du skall framföra
- sjunga ett stycke à prima vista
- framföra en gestaltningsuppgift där du, efter 15–20 minuters egen förberedelse, skall framföra ett stycke som valts av juryn.

- OBS! Inget obligatoriskt instuderingsstycke för sång!

Övriga instrument
Provets olika moment:
- förbered tre stycken av olika karaktär
- framföra ett instuderingsstycke som du får tillgång till ca två veckor innan provtillfället
- spela ett stycke à prima vista
- spela ett gestaltningsprov där du, efter 15–20 minuters egen förberedelse, skall framföra ett stycke som valts av juryn.

Generellt för de ovan beskrivna proven gäller:

Egenskaper/kompetenser som ska bedömas
- instrumental/sångmässig färdighet/förmåga utifrån tekniska och konstnärliga aspekter
- notläsnings- och instuderingsförmåga.

Bedömningskriterier
- juryn gör en helhetsbedömning utifrån klang, intonation, tonbildning, artikulation, frasering, metrik, rytmik, agogik, dynamisk variation, motorik, teknik och stilkännedom
- juryn bedömer den sökandes förmåga att tillägna sig en notbild efter kort förberedelse

Nivå för godkänt prov
Nivån i förkunskaper bedöms i relation till utbildningens krav.