Musikhögskolan

Provbeskrivning Jazz och pop 2024

Behörighets- och urvalsprov till Konstnärligt kandidatprogram, inriktning Jazz och pop, 180 hp.
 

Provets genomförande

Provet genomförs på plats på Musikhögskolan, Örebro universitet under vecka 9 2024.

Provdagar meddelas ca två veckor innan provtillfället i samband med kallelsen till prov.

För provet i sin helhet gäller följande:

- förbered tre låtar (tänk på att välja låtar som är möjliga att spela tillsammans med kompgruppen utan föregående repetition)
- notläsningsuppgift - spela/sjunga en låt från bladet i en gruppsituation
- genomföra en härmningsuppgift
- improvisera över en ackordföljd (för trumset ersätts improvisationen över en ackordföljd av en låt du får på plats av juryn)

Musikhögskolan svarar för att en kompgrupp finns tillgänglig under provet.

Generellt för de ovan beskrivna proven gäller:

Egenskaper/kompetenser som ska bedömas
- instrumental/sångmässig färdighet/förmåga utifrån tekniska och konstnärliga aspekter
- förmåga att improvisera och spela på gehör samt notläsningsförmåga

Bedömningskriterier

Juryn gör en helhetsbedömning utifrån 
improvisation - stilkänsla, frasering och artikulation
melodipresentation (för trummor: rytmpresentation) - stilkänsla, frasering och artikulation 
härmning - melodisk härmning på ditt huvudinstrument (för trummor: rytmisk härmning)
genrebredd - stilkänsla, frasering och artikulation 
samspelsförmåga - kommunikativ färdighet 
notläsning - en progressiv svårighetsgrad där den sökande skall utföra notbilden efter bästa förmåga.

Nivå för godkänt prov

Nivån i förkunskaper bedöms i relation till utbildningens krav.