Musikhögskolan

LÖ5 Kör

Behörighetsprov till Ämneslärarprogrammet, Musik/Kör, 300 hp för antagning till HT2022. 

L-prov Kör 2022

L-provet kommer att ske genom inspelning och uppladdning av filmer.
Du kommer få tillgång till en personlig mapp på ORU Cloud där du kommer hitta provmaterial och där du ska ladda upp dina filmer. Mer information och länk till din mapp skickas via mail efter den 25 april.

Provets delar:

-       A) Sång: sjung en valfri sång a cappella.
-       B) Piano: spela en fyrstämmig körsats. Noter med instruktioner läggs upp i din mapp på ORU Cloud.
-       C) Dirigering/gestik: du ska dirigera ett stycke till inspelad förlaga. Noter med instruktioner läggs upp i din mapp på ORU Cloud.
-       D) Instudering/stämsång: Du skall sjunga delar ur ett körpartitur. Noter med instruktioner läggs upp i din mapp på ORU Cloud.

Generell information om filmade provmoment:
-       Filma med mobilkamera eller liknande. Se till att ha god ljud- och bildkvalitet.
-       Inled varje film med att legitimera dig genom att filma din legitimation + ditt ansikte. Berätta vad du heter och vilket delprov du ska framföra.
-       För att en bedömning ska kunna göras måste överkroppen (ansikte, händer) synas i bild (du kan gärna be någon hålla kameran under inspelningen eller använd ett stativ).
-       Filmerna ska vara i en tagning – inga klipp är tillåtna.
-       Du kommer få en länk skickad till dig via epost till en personlig mapp på ORU Cloud där du både hittar provmaterial och där du ska ladda upp dina filmer.
-       Filmerna laddas upp på ORU Cloud under perioden 25 april till 9 maj. Mer information om hur det går till kommer skickas ut via e-post.
-       Döp filmerna med ditt för- och efternamn och vilket delprov som är filmat. Exempelvis: Karl Karlsson, delprov B.

Generellt för de ovan beskrivna proven gäller:

Egenskaper/kompetenser som ska mätas
- Färdighet och förmåga gällande kördirigering, sång och piano utifrån tekniska och konstnärliga aspekter.
- Instuderingsförmåga och notläsningsförmåga.

Bedömningskriterier
- Sång/Piano: juryn bedömer den sökandes tekniska förmåga, notläsningsförmåga samt förmåga till musikaliskt uttryck.
- Dirigering: juryn bedömer den sökandes förmåga att i sin gestik ge relevant information, såsom insatser, avslag, musikaliskt uttryck.
- Instudering/stämsång: juryn bedömer den sökandes förmåga att med rösten hantera olika stämmor i ett körpartitur.

Nivå för godkänt prov
Nivån i förkunskaper bedöms i relation till utbildningens krav.