Musikhögskolan

Provbeskrivning Musikproduktion 2024

Behörighets- och urvalsprov till Konstnärligt kandidatprogram, inriktning Musikproduktion och songwriting, 180 hp.
 

Provets genomförande

Provet kommer att genomföras i två omgångar.

Omgång 1 består av inlämning av arbetsprover. 

Arbetsproverna lämnas in via webformulär och ska innehålla 2 st egenskrivna låtar/verk. Detta tillsammans med en god dokumentation över vad den sökande har gjort i respektive produktion. Beskrivning av den sökandes roll, t.ex. songwriting, arrangering, inspelning, musicerande och mix. Dokumentationen måste innehålla en referens som kan styrka din del i produktionen.

- Filerna laddas upp på ORU-Cloud under perioden mellan den 17 januari och den 25 januari 2024. Mer information om hur det går till kommer skickas ut via e-post. Håll koll även på din skräpkorg!
- Det är viktigt att du döper filerna med ditt för- och efternamn och titel på låten. Exempelvis: Lisa Larsson, Som en våg.

Juryn består av tre lärare i musikproduktion på Musikhögskolan i Örebro.

Observera att det är viktigt att du skriver, arrangerar, spelar in och mixar själv. Du får givetvis använda musiker som spelar på dina låtar, men ska framgå i din dokumentation.

Bedömningskriterier

Juryn gör en samlad bedömning utifrån songwriting, arrangering, konstnärlig gestaltningsförmåga, förmåga till personligt uttryck och ljudteknisk produktion på det inlämnade materialet.

De som bedöms godkända i omgång 1 blir kallade till omgång 2.

Omgång 2 består av ett praktiskt mixprov

Den sökande kallas till utförande av praktiskt mixprov via videokonferensverktyget Zoom. Den sökande ska under 40 minuter, med för den sökande okänt musikmaterial, mixa detta till en samlad ljudbild. 

Du behöver tillgång till:
- Dator med stabil internetuppkoppling
- Någon av följande DAW (Digital Audio Workstation) är att föredra: Logic, Pro Tools, Reaper. Vi kan erbjuda andra DAW. Sökande får då en mapp med ljudfiler som importeras till valfri plattform.

Till sin hjälp har den sökande en via Zoom sakkunnig person (guide) som på begäran kan bistå vid tekniska frågor - ej utförandefrågor eller hantverksmässiga tips. Denna guide ingår inte i jury för bedömning.

Juryn består av tre lärare i musikproduktion på Musikhögskolan i Örebro.

Bedömningskriterier

Juryn gör en samlad bedömning utifrån den sökandes förmåga i strategisk musikalisk lyssning, att välja och hantera ljudtekniska verktyg samt det musikaliska och konstnärliga slutresultatet. Kriterier vid bedömning är
- vald lyssningsstrategi gentemot slutresultatet - vad den sökande uppmärksammar i musikmaterialet och väljer att förädla.
- val och hantering av tekniska verktyg utifrån vald lyssningsstrategi, det givna musikmaterialet och slutresultat. 

Nivå för godkänt prov

Behörighet erhålls vid bedömningen godkänd på båda delarna. Juryn gör en samlad bedömning av delprov 1 och 2. Nivån i förkunskaper bedöms i relation till utbildningens krav.