Musikhögskolan

MT - musikteoriprov Konstnärligt kandidatprogram

Du som söker till vårt konstnärliga kandidatprogram med inriktning Kammarmusik, Jazz och pop eller Komposition skall göra ett skriftligt musikteoriprov (MT) här i Örebro under vecka 9. Provet är behörighetsgivande (godkänt/icke godkänt) och påverkar inte din rangordning.

Kriterier för MT

För godkänt prov ska den sökande:

  • visa grundläggande kunskaper i musiklära
  • visa grundläggande färdigheter i gehör: notering av klingande musikexempel
  • visa grundläggande färdigheter i satslära: harmonisk analys, stämföring och utformning av melodisk över- eller understämma.

Bedömning

Bedömningen av musikläramomentet görs utifrån den sökandes kunskaper om vanliga begrepp och benämningar inom musikläran. Bedömningen av gehörsmomentet görs utifrån den sökandes återgivning av de klingande förlagorna. Bedömningen av satsläramomentet görs utifrån den sökandes kunskaper om harmonisk analys och stämföring. För godkänt prov måste varje delmoment vara godkänt var för sig.

Provets samlade resultat bedöms med godkänt eller underkänt.


Övnings- informationsprov

Här kan du ta del av övnings- och informationsprov inför MT-provet.

Till övningsprovet