Musikhögskolan

Provbeskrivning för Musikalisk gestaltning, avancerad nivå, Improvisation I, 30 hp

Beskrivning av färdighetsprovet: 

Den sökande framför tre förberedda låtar efter eget val som visar förmåga att improvisera samt konstnärlig självständighet.  En kompgrupp bestående av piano, bas och trummor står till förfogande, om så önskas.

 

Egenskaper/kompetenser som ska mätas:

- instrumental/sångmässig färdighet/förmåga utifrån tekniska och konstnärliga aspekter

- förmåga att improvisera samt konstnärlig självständighet i repertoarval och musikaliskt uttryck består av att den sökande spelar ett valfritt stycke för en jury.