Musikhögskolan

Provbeskrivning för Komposition och arrangering I, avancerad nivå, 15 hp

Färdighetsprovet till denna kurs består av att den sökande skickar in tre arbetsprover som visar förmåga till god hantverksskicklighet samt konstnärlig självständighet. Minst ett arbetsprov ska vara skrivet för orkester (även storband räknas som orkester).

Kompositionerna skickas som pappersutskrifter och/eller som ljudfiler på USB-minne (ljudfiler kan vara inspelade live eller genererade utifrån programvara som notskrivningsprogram eller något digitalt ljudredigeringsprogram).

Mer information skickas ut till de sökande efter sista anmälningsdag.