Musikhögskolan

Operakör 2018 - Instuderingen, 7,5 hp

Provet består av

  • att den sökande framför två sånger/arior inför en jury. 

 

Följande bedömningar görs

  • röstmaterial och röstteknik
  • musikalitet och uttrycksförmåga. 

 

Inför vårterminen 2018 sker färdighetsprovet Torsdagen den 23 november eller Lördagen den 25 november på Musikhögskolan i Örebro. Mer information skickas ut till de sökande efter den 16 oktober 2017.