Musikhögskolan

Provbeskrivning Slagverksensemble I

Färdighetsprovet till denna kurs består av att den sökande skickar in en videoinspelning av ett eget framförande av ett 3-5 minuter musikstycke för slagverk. Det kan vara ett solostycke (för t ex marimba eller liten trumma) eller ett kammarmusikverk (där den sökande spelar).