Musikhögskolan

Provbeskrivning för Stor jazzensemble I, 7,5 hp

Färdighetsprovet till kursen består av att den sökande presenterar och framför ett program med 15–20 minuter musik inför en jury.

Repertoaren väljs fritt av den sökande men ska innehålla stycken av olika karaktär och från minst två olika tidsepoker. Programmet som framförs avser att bedöma den sökandes tekniska kompetens och gestaltningsförmåga.