Musikhögskolan

Provbeskrivning Världsmusik I, 7,5 hp

Provets genomförande

Den sökande skickar in videoinspelning av ett eget framförande av valfri musik (3-5 min) för sitt instrument.

Mer information hur och var den sökande skickar in sin video skickas ut efter anmälningsperiodens slut.