Musikhögskolan

Välbesökt forskarkonferens på NNRME 2023

Som värd för den 23:e upplagan av den nordiska konferensen NNRME bjöd Musikhögskolan in musikpedagogiska forskare för att nätverka och diskutera temat akademisk frihet och ansvar i musikpedagogisk praktik och forskning.

NNRME  2023

Varje år utses ett av medlemsuniversiteten att anordna årets nätverkskonferens och för 2023 gick värdskapet till Musikhögskolan och Örebro universitet. 95 deltagare från i huvudsak de nordiska länderna, men även från Tyskland, kom till Örebro för att diskutera akademisk frihet och ansvar i musikpedagogisk praktik och forskning. Ett högst aktuellt och viktigt tema som kan ses och tolkas från flera olika vinklar. Konferensdeltagarna uppmanades att ta upp initiativ och begränsningar av akademisk frihet i musikpedagogisk praxis och forskning, samt akademiskt privilegium och frihet. Bland annat diskuterades aktivism i musikdidaktisk forskning, utmaningar med att arbeta med politiskt känsliga ämnen och musikutbildningsforskares skyldigheter att bidra till att hantera de globala utmaningar vi står inför.

Konferensen innehöll föredrag av tre utvalda huvudtalare, Eva Georgii-Hemming, professor i musikvetenskap och prefekt vid Musikhögskolan, Petter Dyndahl, professor i musikvetenskap och musikpedagogik vid Inland Norway University of Applied Sciences, Norge och doktor Alexis Kallio som är vice prefekt för musikforskningen vid Queensland Conservatorium, Griffith University, Australien. 

Banner (950 × 350 px) NNRME 2023.png

Under programmets tre dagar hölls, förutom de tre huvudtalarna, 44 parallella seminarier, 6 symposium och en workshop i Musikhögskolans lokaler. Programstudenter agerade seminarvärdar och bjöd även konferensdeltagarna på högklassig underhållning. Bland annat spelade bandet Akvarell med studenter från Musikproduktionprogrammet, slagverkarna Simon Sahlén och Herman Brynjulvsrud Haug från Kammarmusikprogrammet och Musikhögskolans egen kammarkör sjöng under ledning av Florian Benfer. 

Konferensen avslutades med en stor bankettmiddag som hölls på Elite Stora hotellet.
Nästa år hålls konferensen på Mittuniversitetet i Bodö, Norge. 

Nätverket NNRME (Nordic Network in Research Music Education) är ett nordiskt nätverk som bildades 1992 och vars syfte är att bidra till förbättrad kvalitet i den nordiska forskningen inom musikpedagogik, utbyta forskningsresultat och belysa aktuella musikpedagogiska frågor. Nätverket når ut till alla aktiva inom musikpedagogisk forskning genom att anordna årliga konferenser och genom att ge ut årliga referentgranskade årsböcker. Läs mer om konferensen

Några bilder från konferensen