Musikhögskolan

Musikforskning belönas med årets Bernadottestipendium 2021

Musikforskning belönas med årets Bernadottestipendium 2021

H.M Konung Carl XVI Gustaf delade ut 2021 års Bernadottestipendier i Slottets Bernadottebibliotek onsdagen den 29 september där musikforskaren Mårten Nehrfors-Hultén vid Musikhögskolan, Örebro Universitet tilldelades Kungl. Musikaliska Akademiens Bernadottestipendium 2021.

Mårten Nehrfors-Hultén, som nyligen avslutat sin postdoktortjänst vid Musikhögskolan, Örebro Universitet, har tilldelats Kungl. Musikaliska Akademiens Bernadottestipendium 2021 för sitt interdisciplinära projekt "Från dynastisk världsbild till nationalism: Ideologiska förhandlingar i svensk musik under 1800-talet med fokus på det offentliga musiklivet under perioden ca 1820–1860 och dess betydelse i samhället under en tid av framväxande nationalism."

 - Historiskt har musik länge varit ett framträdande propagandaverktyg. Projektet handlar om hur nationalistiska idéer, genom musik, tagit plats i vår världsbild. Förhoppningsvis kan det också belysa varför nationalistiska idéer under senare år haft så lätt att åter vinna mark i det politiska landskapet världen över, säger Mårten Nehrfors-Hultén.

Läs mer om Bernadotteprogrammet och årets övriga stipendiater 2021 här

Stort grattis Mårten!