Musikhögskolan

Ulrik Volgsten beviljas forskningsmedel för nytt projekt i Musikvetenskap

Vi säger grattis till Ulrik Volgsten, professor i musikvetenskap vid Musikhögskolan som fått projektpengar från Riksbankens jubileumsfond till sitt nya projekt " Det förflutnas ständiga närvaro: Hur fonografin omvandlade musik från flyktig händelse till disponibelt objekt (en jämförelse mellan Sverige och Italien under mellankrigstiden)". Projektet kommer att pågå under tre år och genomförs tillsammans med Benedetta Zucconi, musikforskare vid Rheinische Friedrich Wilhelms Universität i Bonn, Tyskland.

Syftet med projektet är att undersöka ett viktigt villkor för både musikproduktion, distribution och lyssnande i dagens digitala tillvaro. Mer specifikt ställs frågan: Hur förändrades musik från att betraktas som en flyktig händelse till att bli ett allestädes tillgängligt objekt? Frågan låter ana ett historiskt perspektiv. Musik betraktades inte bara som en händelse, en kollektiv och gemensam aktivitet, sedan antiken; dess omvandling till ett tillgängligt objekt att lyssna på vid behag, rentav i ensamhet, var en mångårig process. Även om ljudinspelningsteknologin spelade en viktig roll, skedde inte förändringen per automatik. I tidigare forskning av de sökande lokaliseras skiftet till 1900-talets mellankrigsår och projektet innebär fördjupade undersökningar av viktiga företeelser som påverkat musikens förändrade status, till exempel kompositionstekniker, upphovsrätt, radioutsändningar och skivrecensioner. Därmed kommer projektet att bidra till både musikhistoria, medialiseringsforskning, samt till ljud- och teknikstudier, med såväl svar som nya forskningsfrågor.